EFQM Değerlendirici Eğitimi - EAT


Değerlendiricilik

Gerek ödül süreçlerinde veya dış değerlendirmelerde, gerekse kuruluş içi öz değerlendirme süreçlerinde rol alan kişiler değerlendirici olarak nitelendirilmektedir. Değerlendiricilerin EFQM Mükemmellik Modeli’ ne ilişkin temel bilgilere ve yöneticilik deneyimine sahip olmaları beklenir.

Bu eğitim sırasında EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sırasında kullanılacak yaklaşım yöntemlere ilişkin bilgiler ve uygulama örnekleri verilir.

Eğitim kapsamında verilen ödevler ve eğitim sırasında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında katılımcıların performansı değerlendirilmektedir. Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılar KalDer ve EFQM Değerlendirici Veri Tabanında yer alır ve Ulusal Kalite Ödülü ile EFQM Mükemmellik Aşamaları değerlendirme süreçlerinde değerlendirici olarak görev alabilirler.

 

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı öz değerlendirme çalışmalarını başlatmayı veya Türkiye Mükemmellik Ödülü ve/veya Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yöneticilerine EFQM Mükemmellik Modeli'nin temel kavramlarını, modelin kriterlerini ve RADAR puanlama yöntemini anlatmak, sürecin önemli adımlarını paylaşmak, aynı zamanda ödül süreçleri için değerlendirici yetiştirmektir. Hayali bir kuruluşa göre hazırlanmış bir başvuru raporunu değerlendirmek, puanlamak ve uzlaşım sürecini, geri besleme raporu hazırlamasını, saha ziyareti uygulamasını tanıtmak ve modelin kullanımı hakkında katılımcıları bilgilendirmek bu amaca yönelik olarak kullanılan araçlardır.

 

Eğitimin Yapısı

Eğitim, grup çalışmaları ile bir vakanın değerlendirilmesi yöntemine dayanmaktadır. Hayali bir kuruluşa göre hazırlanmış başvuru ve geri besleme raporu üzerinden Temel Kavramlar, Model Kriterleri ve RADAR boyutlarına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Eğitimin ilk gününden sonra en az iki hafta ara verilerek katılımcıların yaklaşık 20 saat olan bireysel ön çalışma ile vaka değerlendirmesi yapmaları beklenmektedir. Kuruluşun değerlendirmesi ile ilgili bulgular grup içinde tartışılarak grubun ortak görüşü oluşturulmaktadır. Sürecin tüm adımları grup çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.

 

İçerik

 • Değerlendirme Süreci
 • Mükemmelliğin Temel Kavramları
 • EFQM Modeli Kriterleri                                       
 • RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı
 • Vaka değerlendirmeleri
 • Uzlaşım toplantısı
 • Geri besleme raporu hazırlama
 • Saha ziyareti planlama
 • Ödül ve değerlendirme süreçleri

 

Katılımcılar

EFQM Mükemmellik Modeli'ni özdeğerlendirme aracı olarak kullanmayı planlayan, Mükemmellik Aşamaları, Türkiye Mükemmellik Ödülü veya Avrupa Kalite Ödülü' ne aday olmayı hedefleyen kurum ve kuruluşların yöneticileri. Ulusal ve uluslararası ödül ya da değerlendirme süreçlerinde görev almak isteyen yöneticiler. 

 

Süre: 2 Gün

Bu eğitim sadece EFQM ve ulusal iş birliği ortakları (Türkiye’de KalDer) tarafından verilmektedir.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ