EFQM Kuruluş İçi Değerlendirici Eğitimi – IAT


Bu eğitim sadece EFQM, Ulusal İşbirliği Ortakları (Türkiye’de KalDer) ve lisanslı kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Bu 3 günlük eğitim programı, kuruluşların öz değerlendirmelerini yapmaları konusunda katılımcıları eğitmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu eğitim, kuruluşlarda öz değerlendirme programının uygulanması için gereken iç yetkinliklerin ve becerilerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Katılımcılar eğitim süresince bire bir eğitim ve geri bildirim alacaklardır.

Katılımcılar program süresince basit öz değerlendirmelerden tam Ödül simülasyonuna kadar bir dizi araç kullanarak öğrendiklerini uygulamaya geçireceklerdir. Programın sonunda katılımcılar kurumunuzu desteklemek için hangi araçların en uygun olduğuna ve işe nasıl başlanacağına karar verebilecek duruma geleceklerdir.

 

İçerik

 • Özdeğerlendirme için kullanılabilecek farklı araçlar
 • Özdeğerlendirme araçlarının EFQM Mükemmellik Modeli ve Temel Kavramlar ile olan bağlantıları
 • Öz değerlendirme araçlarının nasıl kullanılacağı
 • Kendi kurumunuz için en uygun özdeğerlendirme aracını nasıl seçileceği
 • Mülakat ve çalıştay tekniklerinin nasıl uygulanacağı
 • Katma değer yaratacak bir performans analizi için RADAR’ ın etkin bir şekilde nasıl uygulanacağı
 • Kurum içi özdeğerlendirme sonucu geri bildirim raporunun nasıl hazırlanacağı

 

Hedef Kitle

Kuruluş İçi Değerlendirici Eğitimi, kuruluşunda EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarını ve özdeğerlendirme süreçlerinde fiilen görev alacak veya bu süreçleri yönetecek her seviyedeki yönetici ve çalışanlar içindir.

 

Ön Koşul/ Ön Eğitim

Kuruluş içi Mükemmellik Yolculuğuna ilişkin eğitim sürecinin en üst basamağını oluşturan bu eğitim programına katılanlar, temel ve güncel Model bilgisine sahip ve kuruluşunda Model uygulamalarında fiilen görev almışlar ise bu eğitimden en iyi faydayı sağlayacaklardır. 

 • Katılımcıların daha önce Model ile tanışmış olması, Model Bilgilendirme, Mükemmelliğe Yolculuk (J2E) veya Liderler için Mükemmellik (L4E) eğitimlerine katılmış olması tavsiye edilir.
 • Katılımcıların analiz ve ekip olarak çalışma becerilerinin belirli bir düzeyin üstünde olması beklenir.
 • Bu eğitime katılan kişilerden eğitim öncesinde bir ev ödevi yapmış olmaları beklenmektedir. Bu ödev bir vaka çalışması şeklinde, bir örnek kuruluşun EFQM Yönetim Dokümanının EFQM RADAR Mantığı ve EFQM Kriterleri açısından bireysel değerlendirmesine dayanır. Bunun için katılımcılara eğitim öncesinde bir Vaka Kitabı ve Çalışma Kitabı gönderilir. Bu ödevi yapmayanlar eğitime kabul edilmezler.
   

Katılımcı Sayısı

Eğitim sınıf ortamında vakanın analizi ve alıştırmalar ile yürütülmekte olup katılımcı sayısı 8 kişi ile sınırlıdır.

Not: IAT Eğitimi EFQM lisanslı bir eğitimdir. Katılımcı sayısı artığında yeni bir sınıf açılır. Aynı sınıfa zorunluluk halinde en fazla 2 katılımcı eklenebilir. Eklenen her bir katılımcı için sertifika ve doküman lisans ücreti alınmaktadır.

 

Eğitim Dokümanı

Tüm katılımcılara eğitimden en geç iki hafta önce,

 • Ev ödevi için Çalışma Kitabı,
 • Vaka Dokümanı,
 • EFQM Mükemmellik Model Kitabı gönderilir.

Eğitim sırasında da tüm katılımcılara eğitim sunum saydamlarının çıktısı eğitim dokümanı şeklinde dağıtılır.

 

Sertifika

Liderler için Mükemmellik eğitimi iki seviyeli bir akreditasyon sisteminden oluşur.

 • Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar  “EFQM Kuruluş içi Değerlendirici” adlı resmi EFQM sertifikasını almaya hak kazanırlar.
 • Eğitmen tarafından, sınıf içindeki çalışmalarda yeterli görülmeyen katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi verilir.

 

Süre: 3 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ