EFQM Mükemmelliğe Yolculuk Eğitimi J2E


EFQM Mükemmellik Modeli

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilmiş olan EFQM Mükemmellik Modeli giderek dünya çapında yaygınlaşan bir yönetim ve kurumsal performans değerlendirme aracıdır. Model aynı zamanda ulusal ve uluslararası ödül süreçlerinde, dış değerlendirme hizmetleri kapsamında ve kuruluşların kendi bünyelerinde özdeğerlendirme uygulamalarında kullanılmaktadır.

9 kriterden oluşan EFQM Mükemmellik Modeli; müşteri, çalışan ve toplum memnuniyetinin; stratejilerin; çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönetilerek sağlanabileceği ve kurum ve kuruluşların bu yaklaşım sonucu mükemmel veya sürekli iyileşen faaliyet sonuçları elde edeceği mantığı üzerine kurulmuştur.

EFQM Modeli’ni bir özdeğerlendirme aracı olarak benimseyen kurum ve kuruluşlar uygulama sonuçlarını gözden geçirerek kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirlemekte, bu doğrultuda hazırladıkları eylem planları ile yönetim yaklaşımlarını iyileştirme fırsatı elde etmektedir.

EFQM Mükemmellik Modeli yıllar süren deneyimlerin sonucu düzenli olarak güncellenmektedir. Temel kavramlar, 9 kriter ve RADAR değerlendirme ve yönetim aracı çerçevesinde güncellenen 2013 sürümü ülkemizde 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle kullanılmaya başlanmıştır.  Türkiye Mükemmellik Ödülü sürecinde ise 2014 yılı itibariyle modelin 2013 sürümü uygulamaya alınmıştır.

 

Kurumsal Mükemmellik

Kurumsal Mükemmellik EFQM tarafından EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde tanımlanmıştır. Bu tanımın özünü Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve sürekli iyileştirme yaklaşımı oluşturur. Kurum ve kuruluşların iyi tanımlanmış değer ve ilkeler doğrultusunda oluşturdukları strateji ve politikalarını tutarlı bir liderlik anlayışı ile kaynakları doğru ve verimli kullanarak ve süreçlerini iyi yöneterek sürekli iyileşen veya mükemmel sonuçlar elde etmeleri mantığı oluşturur. Bu sonuçlar toplum, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hissedarları içeren tüm paydaşların memnuniyetine ve mutluluğuna hizmet eder.

 

Amaç

Bu eğitimin amacı EFQM Modeli’ni kullanarak kurumsal mükemmellik yolculuğuna yeni başlayan veya başlamayı düşünen kuruluşlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Katılımcılara EFQM Mükemmellik Modeli'nin temel kavramları, modelin kriterleri, RADAR puanlama yöntemi, özdeğerlendirme yöntemleri, iyileştirme konularını önceliklendirme ve iyileştirme planının oluşturulmasına yönelik yöntemlere ilişkin bilgiler verilir.

 

Yöntem

Eğitim, grup çalışmaları ve uygulamaya yönelik alıştırmaların kullanımı yöntemlerine dayanmaktadır. Eğitim sırasında katılımcıların deneyimlerini paylaşmaları ve uygulamada karşılaşabilecekleri güçlüklerle nasıl başa çıkacaklarına yönelik çözümlerin konuşulması için fırsatlar yaratılır. Sürecin tüm adımları grup çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir.

 

İçerik

 • Mükemmelliğin Temel Kavramları
 • EFQM Modeli Kriterleri
 • RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı
 • Özdeğerlendirme ve Uygulama Yöntemleri
 • İyileştirmeye Açık Alanların Önceliklendirilmesi
 • İyileştirme Planının Oluşturulması
 • İyileştirme Projelerinin Yönetimi
 • Uygulamaya İlişkin Güçlükler ve Çözümler
 • EFQM / KalDer Mükemmellikte Kararlılık Aşaması
   

Katılımcılar

EFQM Mükemmellik Modeli'ni bir yönetim aracı olarak kullanmayı ve özdeğerlendirme yapmayı planlayan, kurumsal mükemmellik yolculuğuna yeni başlamış ve EFQM ya da KalDer’in Mükemmellik Aşamaları’na başvurmayı hedefleyen kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanları, Ulusal Kalite Hareketi Proje Ekipleri.

 

Süre: 3 Gün

Bu eğitim sadece EFQM, Ulusal İşbirliği Ortakları (Türkiye’de KalDer) ve lisanslı kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ