EFQM Mükemmellik Modeli Bilgilendirme Eğitimi


EFQM Mükemmellik Modeli

Günümüzün gelişen kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükemmellik anlayışını benimseyen ülkeler bu çağdaş yaklaşımı çeşitli ulusal/uluslararası modellerle teşvik etmektedir. Japonya'da Deming, ABD'de Malcolm Baldrige ve Avrupa'da EFQM modelleri en tanınmış ve yaygın kullanım zemini bulmuş kurumsal mükemmellik modelleridir. Ülkemizde de EFQM kriterlerini esas alan Mükemmellik Modeli benimsenmiştir. 9 kriterden oluşan model müşteri, çalışan ve toplum mutluluğunun; stratejilerin; çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönlendirilerek sağlanabileceği ve kurumların ve kuruluşların mükemmel iş sonuçları elde edeceği mantığı üzerine kurulmuştur.

EFQM Modeli’ni bir özdeğerlendirme aracı olarak benimseyen kurum ve kuruluşlar uygulama sonuçlarını gözden geçirerek kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirlemekte, bu doğrultuda hazırladıkları eylem planları ile yönetim yaklaşımlarını iyileştirme fırsatı elde etmektedir.

EFQM Mükemmellik Modeli yıllar süren deneyimlerin sonucu düzenli olarak güncellenmektedir. Temel kavramlar, 9 kriter ve RADAR değerlendirme ve yönetim aracı çerçevesinde güncellenen 2013 sürümü ülkemizde 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle kullanılmaya başlanmıştır.  Türkiye Mükemmellik Ödülü sürecinde ise 2014 yılı itibariyle modelin 2013 sürümü uygulamaya alınmaktadır.
 

Hedef

Özdeğerlendirme çalışmalarını başlatmayı veya Türkiye Mükemmellik Ödülü ve/veya Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarını EFQM Mükemmellik Modeli'nin temel kavramları, modelin kriterleri ve RADAR puanlama yöntemi hakkında bilgilendirmek.

Yöntem

Eğitim, grup çalışmaları ile vaka analizine dayanmaktadır. Hayali bir kuruluşa göre hazırlanmış başvuru ve geri besleme raporundan alınan alıntılar üzerinden Temel Kavramlar,Model Kriterleri ve RADAR boyutlarına yönelik  uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.
 

İçerik

 • Mükemmelliğin Temel Kavramları
 • Model Kriterlerinin Tanıtımı
 • RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı
 • Temel Kavramlar, Model Kriterleri ve RADAR Alıştırmaları
 • Mükemmellik Aşamaları
 • Ödül Değerlendirme Süreci
   

Katılımcılar

EFQM Mükemmellik Modeli'ni özdeğerlendirme aracı olarak kullanan ya da kullanmayı planlayan ve Türkiye Mükemmellik Ödülü veya Avrupa Kalite Ödülü'ne aday olmayı hedefleyen kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanları.
 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ