Türkiye Kalite Derneği
KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağıdır
Etik Bildirim Formu
Etik Bildirim Formu

KalDer Türkiye Kalite Derneği; çalışanları, üyeleri, hizmetlerini alanlar, destekleyicileri, sponsorları, proje ortakları, resmi makamlar ve toplum ile ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık içinde davranır ve hizmetlerinden yararlandırmada da tüm paydaşlarına karşı tarafsız ve dengeli olmayı gözetir. KalDer; çalışanların, üyelerin ve tüm paydaşların etik kurallarımızın veya diğer kurumsal ilkelerimizin ihlal edildiği yönünde görüşlerinin veya şüphelerinin oluşması halinde bunları, Etik Kurulu ile hızlı bir şekilde paylaşmalarını diler ve bekler. KalDer Etik Kurulu, çalışanlar ve/veya paydaşlar tarafından yapılan bildirimleri veya şikâyetleri; tarafsızlık, şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük prensipleri doğrultusunda ele alır.

KalDer faaliyetlerinin, bu web sayfasında “Türkiye Kalite Derneği Etik Kuralları” başlığı altında belirttiği ilke ve kuralarına uygun yürütülmediğine ilişkin tüm şüpheli durumlar, aşağıda yer alan form doldurarak Etik Kurulu’na rapor edilebilir. Bu bildirimler, Etik Kurulu’nda değerlendirmek üzere sadece Etik Kurul Başkanına gidecektir. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın KalDer Etik Kuralları kapsamında yapacakları bildirimler ve şikâyetler, kesinlikle gizli tutulacak ve içeriğine göre Kurul tarafından hızlı bir şekilde işleme konulacaktır.

KalDer, bildirimde ve şikâyette bulunan ya da bu tür girişimlere yardımcı olan çalışanlarına, üye ve paydaşlarına karşı kesinlikle herhangi bir yaptırımda bulunmayacaktır. Bildirimini ismini belirterek yapan kişilere, konu ve yapılan işlemler hakkında mutlaka geri bilgi verilecektir.

KalDer çalışanları, üyeleri veya paydaşları; bildirmek istedikleri uygunsuz işlem veya uygulamalarla ilgili Etik Kurul araştırma ya da işlem yapmayı reddetmediği sürece veya KalDer içerisinde tüm yönetim kademelerine başvuru imkânları tüketilmediği sürece, dernek yetkilileri dışındaki hiçbir kişi ve kuruluşa konuyu ifşa etmemeleri gerekir.

Bildirimi yapanın adı soyadı (Zorunlu değildir)
Bildirimi yapanın e-telefon numarası (Zorunlu değildir)
Bildirimi yapanın e-posta adresi (Zorunlu değildir)
Bildirim Açıklama
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
Get it on Google Play
Copyright © 2012 TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ