Bize Ulaşın

0216 518 42 84

KalDer Türkiye Kalite Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti


KalDer Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2019 Salı günü 10:00- 13:00 arasında Atilla Yılmaz, Osman Ünal, Nagihan Görken’den oluşan Divan Kurulu ile

Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi’nde gerçekleşti.KalDer Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2019 Salı günü 10:00- 13:00 arasında Atilla Yılmaz, Osman Ünal, Nagihan Görken’den oluşan Divan Kurulu ile Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi’nde gerçekleşti.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir’in üyelere hitaben yaptığı açılış konuşması ile başlayan Olağan Mali Genel Kurul, denetleme raporunun Denetim Kurulu Üyesi Tamer Tok tarafından okunması, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayraktar’ın, tüzük maddelerindeki değişiklik taslağına ilişkin önerileri sunması, 2019 yılı bütçesinin Yönetim Kurulu Üyesi Sayman Barış Arat tarafından paylaşımının ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Özdemir'in Konuşmasından Başlıklar;

Türkiye’nin KalDer’i olarak geleceğe emin ve güvenli adımlarla taşıyacak iş stratejilerinin temelini, paydaşlarla birlik ve beraberlik içinde çalışarak, şubeleri, temsilcilikleri ve gönüllülerin işbirliği ile “Mükemmellik Kültürü”nü kurum ve kişilere yayılımını sağlamak olduğunu belirtti. Dönüşümün öncüsü olabilmenin, küresel rekabet gücünü artırmak, ülke ekonomimiz ve toplumsal refahı geliştirerek, sürdürülebilir üstün performans gösteren kuruluşların sayısının artmasının, mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücü ile refah düzeyinin yükseltilebileceğini söyledi. “Nisan ayında gerçekleşen EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Üye Ülkeler Konseyi ile NPO (National Partner Organization) Üye Ülkeler Organizasyonu’nda Türkiye KalDer’i temsil edecek birer yönetim kurulu üyelerimizin görevlendirildiğini belirterek “2020’de uygulamaya alınacak Mükemmellik Modeli’ni güncelleme çalışmaları tamamlandı. Modeldeki yeniliğin yanı sıra Innovation Challenge başlığı altında yenilikçi uygulamaları ödüllendiren bir yarışma hayata geçirildi. Başvuruları devam eden bu yarışmaya üyelerimizin katılımını arzuluyoruz” dedi.

Görgün Özdemir konuşmasında, KalDer’in en önemli icra organı olan Yürütme Kurulu’nun yeni dönem çalışmalarına ilişkin görevlendirmelerin yapıldığını paylaştı. Çalışmaların daha sağlam bir temele dayanması için KalDer Tüzüğünün günün gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesinin önemine değindi. Tüzükteki değişikliklerle etik ve disiplin yönetmeliğinin hazırlanarak KalDer Etik Yönergesi’nin hazırlandığı bilgisini verdi.  

Özdemir, yaşanan hızlı değişimin ülkemizdeki öncüsü olmak üzere KalDer’i geleceğe güvenli adımlarla taşıyacak güçlü iş stratejilerini oluşturduklarını, Mükemmellik kültürünün kurum ve kişilere yayılımını sağlamak üzere Komite, Çalışma ve Uzmanlık Gruplarını oluşturarak Ankara, Bursa, Eskişehir İzmir Şubeleri, Kayseri, Trakya Temsilcilikleri ve Gönüllüler ile sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine rehberlik etmeye devam edeceklerini belirterek,  Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk sivil toplum kuruluşları arasında KalDer’in olduğunu hatırlatarak, ilerleme çalışmalarına da başlandığını söyledi. 

Türkiye’nin KalDer’i temasıyla başlanan yeni çalışma dönemine, üye ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini yeni fırsatlar ve iş birlikleri ile değer katan bütünsel bir yapıyı dönüştürmek üzere üyelerinin iradesiyle sürdürüleceğini belirterek, "Mükemmellik" ve "Kalite" yolculuğunda sıra dışı sonuçlar alabilmek için tüm üye ve gönüllülere işbirliği çağrısında bulundu.

 

Bilgi için;

KalDer Kurumsal İletişim Yöneticisi- Sefer Gülçiçek / sefer.gulcicek@kalder.org

Habere ait diğer görseller


Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ