Bize Ulaşın

0216 518 42 84

EFQM İnovasyon Yarışması


EFQM İNOVASYON YARIŞMASI
ÜÇ EFQM İNOVASYON YARIŞMADAN BİRİNE KENDİNİZ, TAKIMINIZ VEYA PROJENİZ İLE KATILIN

Bu yeni yarışma ile Müşteri Deneyimi, Paylaşımsal / Döngüsel Ekonomi, Yeni İşbirliği konularındaki projeleriniz için kendinizin ve ekibinizin başarılı uygulamalarınızı sergileme ve bunlara tanınırlık kazandırma fırsatı yakalayacaksınız. 
Bu üç yarışmadan birine girmek, organizasyonunuz için uluslararası görünürlük ve tanınma sağlayacaktır. Kazananlar, 23 ve 24 Ekim 2019 tarihlerinde Helsinki'deki EFQM Forumunda duyurulacak ve başarılı projelerini EFQM küresel topluluğunun içinde ve dışında makaleler, web seminerleri gibi platformlar aracılığıyla paylaşmaya davet edileceklerdir.

MÜŞTERİ DENEYİMİNDE İNOVASYON
Kuruluşunuzda, gelişmiş ve ileri bir müşteri deneyimi ile sonuçlanan bazı olumlu değişiklikleri uygulamaya koydunuz mu? Bu başarınızı başkalarıyla paylaşmak ve sergilemek ister misiniz? Yaptıklarınızı bir mükemmellik örneği olarak değerlendiriyor musunuz?
Başvuru sahipleri, “mükemmellik” örneklerini, örneğin, ilgili iş avantajlarını ve gelişmiş müşteri memnuniyeti derecelendirmelerini göstererek desteklemelidirler. Neden başvurulur? Bir yandan siz ve ekibiniz tarafından elde edilen başarı ve yoğun çalışmanız için dışarıda bilinirlik kazanırken, diğer yandan seçkin, ödül kazanmış bir müşteri deneyimi sağlayıcısı olarak tanının. Bu, çalışanlarınızı katkılarından dolayı takdir etmek suretiyle, ödüllü Müşteri Deneyimi hizmetleri ile müşteriler arasında güvenilirlik sağlamanıza ve halkla ilişkilerin uygulanması yoluyla yeni müşteriler çekmenize katkıda bulunacaktır. 
Jüri, başvuru kriterleri konusunda, müşteri odaklı bir projenin planlanması ve uygulanması konusunda neyin mükemmel olduğunu düşündüğünüzü öğrenmek isteyecektir. Destekleyici sonuçlara sahip en iyi uygulama yaklaşımları sayesinde bu mükemmelliği nasıl kanıtlayabileceğinizi bilmek isteyeceklerdir.

PAYLAŞIMSAL / DÖNGÜSEL EKONOMİDE İNOVASYON
Döngüsel bir ekonomi, kaynakları mümkün olduğu kadar uzun süre kullanmaya devam ettiğimiz, kullanırken onlardan en yüksek değeri elde ettiğiniz, daha sonra her hizmet ömrünün sonunda ürün ve malzemeleri geri kazanıp yeniden ürettiğimiz bir geleneksel doğrusal ekonominin alternatifidir (yap, kullan, elden çıkar).
Neden başvurursunuz? Büyüme için yeni fırsatlar yaratan, atığı azaltan, daha fazla kaynak üretkenliğine yol açan, daha rekabetçi bir ekonomi sunan, üretim ve tüketiminizin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olan, vb. konularda gerçekten fark yaratan bir girişim veya projeyi hayata geçirdiğinizi düşünüyorsanız, kesinlikle bu yarışma için başvurmalı ve başarınızı sergilemelisiniz. Jüri, başvuru kriterleri konusunda, projenizin tasarım ve uygulamasının yanı sıra kuruluşunuzun (karbon) ayak izini iyileştirmedeki olumlu etkisine de bakacaktır.

YENİ İŞBİRLİĞİNDE İNOVASYON
Kuruluşların, paydaşları için istenen sonuçları elde etmek amacıyla ortaklarla birlikte çalışması giderek normal hale gelmektedir. Örneğin, müşterilere sonuçların sunulması amacıyla tamamlayıcı yeterliliklerin sağlanması için şekilsel olan ve olmayan düzenlemeler içerisinde çalışmanın gerekli olduğu birçok durum vardır. Bu ödül, işbirlikçi düzenlemeler içerisinde çalışmanın kuruluşların başarısında oynadığı rolü tanımaktadır.
Neden başvurulur? Bu ödül size, kazançlarıyla gurur duyduğunuz bir ortaklığın başarısını paylaşma fırsatı verir. Birlikte çalışmanın olumlu doğasını yansıtıyor olması nedeniyle bu ödül, ortak kuruluşunuzun/kuruluşlarınızın ne kadar geliştiğini, başarılarının neler olduğunu tanıtmak amacıyla ortak bir başvuruda bulunmak için ideal bir zaman olabilir. Jüri, başvuru kriterleri konusunda, ortaklığın gelişme şeklinde, bunun gün içerisinde birlikte çalışma tarzında ve bu ortaklıktan ilgili paydaşlar için elde edilen sonuçlarda sizin mükemmellik olarak değerlendirdiğiniz başarılı ortaklık düzenlemelerini arayacaklardır. Bu ödül için yapılan başvurular, aynı grup içindeki bir kuruluştan veya aynı kuruluş içindeki bir bölümden değil farklı kuruluşlardan olmalıdır.

Yarışma takvimi 
• Başvurularınız ve belgelerin sunulması için son tarih: 30 Haziran 2019
• Kısa listeye giren başvurucuların tespiti 31 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılacaktır 
• “Finalist olanlar” Eylül 2019 başında Jüri tarafından belirlenecektir. 
• “Finalist olanlar” projelerini webinar aracılığı ile Eylül 2019'da Jüriye sunacaklardır 
• Kazananlar, 23 Ekim 2019 tarihinde Helsinki'deki Kutlama Yemeğinde açıklanacaktır.
Sunumda diğer kuruluşların bir şeyler öğrenebileceği bir proje veya girişim aranmaktadır.
Herhangi bir kuruluş birden fazla alanda başvurabilir veya aynı alan kapsamında birden fazla proje sunabilir.
İnovasyon Alanlarından birine yapılan başvurular için:
(en fazla 20 powerpoint slaytı) 
• Organizasyona Genel Bakış (iletişim ve temel bilgiler)
• Projenin / İnisiyatifin açıklaması 
• Projenin Gerekçesi - neden (hedefler, önem, istenen sonuçlar ve başarı göstergeleri) 
• Projenin planlanması ve uygulaması (kaynaklar ve insanlar dâhil) 
• Etki ve öğrenme (çıktılar, sonuçlar ve gelecekteki etki)

Başvurular
Başvurular için detay bilgilere http://www.efqm.org/index.php/efqm-innovation-challenge/
Adresinden ulaşılabilecektir. Başvuru ve sunum belgeleri recognition@efqm.org adresine gönderilecektir. 
KalDer kanalı ile de başvuruda bulunulabilecektir. Başvurular ve Detay bilgiler için Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sekreteri Mehmet Çoban ile iletişim kurabilirsiniz.
mehmet.coban@kalder.org
0216 5184284/22

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ