Türkiye Kalite Derneği
KURUMSAL SPONSORLARIMIZ
Eğitimler
Eğitimler

Türkiye Kalite Derneği(KalDer), ülkemiz kurum ve kuruluşlarının uluslararası rekabet ortamında güçlü bir biçimde yer alabilmesinin temel koşullarından biri olarak gördüğü "Toplam Kalite Yönetimi"nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.1990 yılında İstanbul'da çalışmalarına başlayarak, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de kurduğu şubeler  ile kalite bilincinin yurt çapında yayılmasında öncülük yapmaktadır.

Bugün tüzel ve bireysel üye sayısı yaklaşık 2000 olan KalDer, 1998 yılında Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'na (EFQM) üye olmuş, yine 1998 yılında Ulusal Kalite Hareketi'ni başlatmış ve 1999 yılında da EFQM'in “Ulusal İşbirliği Ortağı” olmuştur. Toplam Kalite felsefesi ve uygulamaları, bu iki ana eksen üzerinden ülkenin dört bir köşesine taşınmış, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde hizmet veren girişimciler, kamu görevlileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile buluşmuştur. KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM)'nın Ulusal İşbirliği Ortağı, Amerika Kalite Derneği'nin (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı ve aynı zamanda Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) kurucu üyesidir.

KalDer eğitimleri, Mükemmellik Kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücü ve refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunan en önemli ortamları yaratır.

Gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ülkemizde “Toplam Kalite Yönetimi”nin bireylerden en geniş organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve “Kaliteli bir yaşam biçimi oluşturmak” hedeflenmektedir. Anılan amaç kapsamında sürekli ve ortak bir kararlılığının oluşturulması için EFQM Mükemmellik Modeli bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik en etkili ve uygun araç olarak belirlenmiştir

KalDer, misyonunu yaygınlaştırmak amacıyla 1992'den bu yana İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de kurduğu şubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme kazandırmayı başarmıştır.

.KalDer’in eğitim programları  yirmi yıl içinde çeşitlenerek artmıştır. Her altı ayda bir eğitim programı yeniden hazırlanmakta ve geliştirilen yeni programlar  listeye eklenmektedir. Özellikle son yıllarda eğitimler, kurum ve kuruluşların beklentileri göz önüne alınarak kuruma özel formatta verilmeye başlanmıştır.

Eğitimler sonrasında verilebilen rehberlik hizmeti sayesinde eğitimleri destekleyen ve uygulamaya yönelik ortamlar yaratılmıştır. İhtiyaca yönelik rehberlik hizmeti pekçok konuda verilmektedir.

KalDer’in Sektörel Açılım Stratejisi (SAS) doğrultusunda çeşitli sektör temsilcileri ile çalışmalar yapılarak üyelerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir  ve bu yaklaşım ivme kazanarak devam etmektedir

Müşteri beklentilerini  dikkate alarak eğitim portföyüne İnsan Kaynakları ve Kişisel Gelişime yönelik eğitimler de eklenmiştir.

Sürecin yönetilmesinde KalDer Eğitim Komitesi’nin  çok değerli katkıları vardır.

KalDer in Eğitim Portföyü 

 • Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri
 • EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri
 • Kalite ve Yönetim Sistemleri  Eğitimleri
 • Yenilikçilik - Yaratıcılık Eğitimleri
 • İnsan Kaynakları Eğitimleri
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri

Ana konu başlıkları ile yaklaşık 120 eğitim ve çalıştay bulunmaktadır. Eğitimler, ayrıca yapılış biçimine göre sınıflanmaktadır:

 • Kuruluş İçi Eğitimler
 • Genel Katılıma Açık Eğitimler
 • Çalıştaylar

KalDer eğitimlerinde fark yaratanlar

 • KalDer Eğitimleri bir markadır.
 • Üye ve müşteri memnuniyeti önceliktir.
 • Eğiticilerimiz fark yaratırlar.

İlk yıllarda eğitmenler/uzmanlık grubu üyeleri bir araya gelip bilgi birikim ve deneyimlerini ortaya koyarak oluşturdukları eğitimleri Kalder’e devretmişlerdir. Bundan dolayı KalDer ’in eğitimleri tamamen uygulamanın içinden gelen kişilerin deneyimleri ile oluşturulmuştur.

KalDer’in eğitim konuları sürekli gelişim ve iyileştirme hedefimize yönelik güncellenmektedir. Hedefimiz; ulaştığımız kişilerin, kurumların ve kuruluşların bireysel ve kurumsal farkındalıklarını artırmak ve gelişimlerinde etkimizin olmasını sağlamaktır.

KalDer eğitimlerinde katılımcılara gerçek hayattaki sorunlar ve başarılı uygulamalar aktarılarak, öğrenmeyi eyleme dönüştürecek farkın yaratılması hedeflenmektedir.

Uzun yıllar KalDer’e destek veren eğitmenlerimiz en büyük fark yaratanlarımızdır. Özellikle her biri kendi konusunda uzman kişilerden oluşan eğitmenler KalDer’in çok değer verdiği paydaşlarındandır.

Eğitimlerde üye/müşteri memnuniyeti önceliklidir. Alınan geri bildirimlerle hep daha iyiye ulaşmak hedeflenmektedir. Eğitim sonrasında gerçekleştirilen değerlendirmelerde eğitim ve eğitmenler için hep hedeflenen sonucun üstünde gerçekleşme gözükmektedir.Eğitim sürecine katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.

Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
Copyright © 2012 TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ