L4E: EFQM Mükemmellik Liderleri Eğitimi


EFQM Mükemmellik Modeli

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilmiş olan EFQM Mükemmellik Modeli giderek dünya çapında yaygınlaşan bir yönetim ve kurumsal performans değerlendirme aracıdır. Model aynı zamanda ulusal ve uluslararası ödül süreçlerinde, dış değerlendirme hizmetleri kapsamında ve kuruluşların kendi bünyelerinde özdeğerlendirme uygulamalarında kullanılmaktadır.

9 kriterden oluşan EFQM Mükemmellik Modeli; müşteri, çalışan ve toplum memnuniyetinin; stratejilerin; çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönetilerek sağlanabileceği ve kurum ve kuruluşların bu yaklaşım sonucu mükemmel veya sürekli iyileşen faaliyet sonuçları elde edeceği mantığı üzerine kurulmuştur.

EFQM Modeli’ni bir özdeğerlendirme aracı olarak benimseyen kurum ve kuruluşlar uygulama sonuçlarını gözden geçirerek kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirlemekte, bu doğrultuda hazırladıkları eylem planları ile yönetim yaklaşımlarını iyileştirme fırsatı elde etmektedir.

EFQM Mükemmellik Modeli yıllar süren deneyimlerin sonucu düzenli olarak güncellenmektedir. Temel kavramlar, 9 kriter ve RADAR değerlendirme ve yönetim aracı çerçevesinde güncellenen modelin 2010 sürümü ülkemizde 2011 yılı itibariyle Ulusal Kalite Ödülü sürecinde uygulamaya alınmıştır.

 

Kurumsal Mükemmellik

Kurumsal Mükemmellik EFQM tarafından EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde tanımlanmıştır. Bu tanımın özünü Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve sürekli iyileştirme yaklaşımı oluşturur. Kurum ve kuruluşların iyi tanımlanmış değer ve ilkeler doğrultusunda oluşturdukları strateji ve politikalarını tutarlı bir liderlik anlayışı ile kaynakları doğru ve verimli kullanarak ve süreçlerini iyi yöneterek sürekli iyileşen veya mükemmel sonuçlar elde etmeleri mantığı oluşturur. Bu sonuçlar toplum, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hissedarları içeren tüm paydaşların memnuniyetine ve mutluluğuna hizmet eder.

 

Amaç

Bu eğitimin amacı EFQM Modeli’ni kullanarak kurumsal mükemmellik yolculuğunda yol katetmiş ve mükemmellik kültürünü içselleştirmeyi düşünen kuruluşlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Katılımcılara EFQM Mükemmellik Modeli'nin temel kavramları, modelin kriterleri, RADAR puanlama yöntemi, özdeğerlendirme yöntemleri, iyileştirme konularını önceliklendirme ve iyileştirme planının oluşturulmasına yönelik yöntemlere ilişkin bilgiler verilir.

 

Yöntem

Eğitim, grup çalışmaları ve uygulamaya yönelik alıştırmaların kullanımı yöntemlerine dayanmaktadır. EFQM Modeli’nin uygulanması yönünde ilk adımları atmış olmaları beklenen katılımcılara Model’in alt kriterleri temel alınarak uygulanabilecek özdeğerlendirme yöntemleri anlatılır. Katılımcıların iyileştirmeye açık alanlarda yapılması gereken iyileştirmeleri nasıl ele almaları gerektiğine yönelik önceliklendirme ve iyileştirme yöntemleri sunulur. Eğitim sırasında katılımcıların deneyimlerini paylaşmaları ve uygulamada karşılaşabilecekleri güçlüklerle nasıl başa çıkacaklarına yönelik çözümlerin konuşulması için fırsatlar yaratılır. Sürecin tüm adımları grup çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında Mükemmellikte Yetkinlik başvurusu amacıyla hazırlanmış bir vaka kullanılmaktadır.

 

İçerik

 • Mükemmelliğin Temel Kavramları
 • EFQM Modeli Kriterleri
 • RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı
 • Modelin Kriter ve Alt Kriterleri Bazında Özdeğerlendirme Yöntemleri
 • İyileştirmeye Açık Alanların Önceliklendirilmesi ve Bazı Problem Çözme Teknikleri
 • EFQM / KalDer Mükemmellikte Yetkinlik Aşaması

 

Katılımcılar

EFQM Mükemmellik Modeli'ni kullanma yönünde ilk adımları atmış, ilk özdeğerlendirme uygulamasını yapmış veya özdeğerlendirme yapmayı planlayan, EFQM ya da KalDer’in Mükemmellikte Yetkinlik Aşaması’na başvurmayı hedefleyen kuruluşların yönetici ve çalışanları.

 

Süre: 3 Gün

 

Bu eğitim sadece EFQM, Ulusal İşbirliği Ortakları (Türkiye’de KalDer) ve lisanslı kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Eğitimin sonunda katılımcılardan 6 aylık süre içinde bir özdeğerlendirme projesi gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ