Ulusal Kalite Hareketi Programı


Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Programına KalDer üyesi olan her kuruluş katılabilir. Ulusal Kalite Hare- keti İyiniyet Bildirgesi’nin imzalanması ile başlayan sürecin ilk aşaması, Kurumsal Olgunluk Seviyesi Belirleme anketi adı verilen bir hızlı değerlendirme yöntemidir. EFQM Modelinin 9 ana kriterine iliş-kin yaklaşık 50 sorudan oluşan bu anket sonucunda kurum ve kuruluşların Mükemmellik Modeli çerçevesinde olgunluk seviyeleri belirlenir. Belirlenen seviye doğrultusunda kuruluşa, Mükemmellik Yolculuğu için bir yol haritasının sunulması ile yolculuğun adımları ortaya konur.

Bundan sonraki aşama, olgunluk seviyesine bağlı olarak kuruluşta Temel Kavramlar veya 9 Ana Kriterin tamamını kapsayacak bir değerlendirmenin yapılmasıdır. Özdeğerlendirme veya Dış Değerlen- dirme şeklinde gerçekleştirilen bu aşamada kuruluşun kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları açık ola- rak ortaya konmuş ve iyileştirme planları için gereken hazırlıklara başlanmasına imkân veren bilgiler elde edilmiştir.

Kuruluşların olgunluk seviyelerine bağlı olarak 2 – 5 yıl arasında kuruluş; kararlılık, yetkinlik ve olgunluk seviyeleri olarak adlandırılan mükemmellik aşamalarını geçmeye ve ödüle aday bir kuruluş olmaya hazırdır.

 

 

KalDer Ulusal Kalite Hareketi programı çerçevesinde, kuruluşun Mükemmellik Yolculuğu boyunca EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde kullanılan eğitimler ve değerlendirme araçlarının yanı sıra, Stratejik Planlamadan Süreç Yönetimine, Liderlikten Çalışanların Yönetimine kadar tüm Temel Kavramlar ve Model Kriterleri için zengin eğitim ve rehberlik portföyü ile kuruluşların Mükemmellik Yolculuğunda yanlarındadır. Bu yolculuğun ilk yılında verilen tüm hizmetlerde özel bir indirim uygulanır. Diğer yıllarda da KalDer hizmetleri özel fiyat ve öncelik avantajı ile sunulur.

 

Özdeğerlendirme

Bir kuruluşun güçlü yanlarını ve iyileştirmeye açık alanlarını belirleyebilmesini ve gerçekleştirdiği ilerlemeyi periyodik olarak ölçmesini sağlayan sistemli ve somut verilere dayanan bir gözden geçirme faaliyetidir. Özdeğerlendirme ile kuruluşlar mükemmelliğin ne anlama geldiğini, mükemmelliğe yolculukta ne kadar yol kat ettiklerini, diğer yolcularla kıyaslandığında ne durumda olduklarını öğrenme fırsatı bulurlar.


Özdeğerlendirme ve Strateji

Kuruluşlar tehdit ve fırsatları anlamak, bunlara yanıt verebilmek; hedeflerine ulaşmak için kendilerine daha iyi bir yol haritası çizebilmek için güçlü ve etkili strateji geliştirme süreçlerine ihtiyaçları vardır. EFQM Mükemmellik Modeli ve EFQM Özdeğerlendirme Araçları, kuruluşlara potansiyel bir kaosu anlamlı bir hale getirmek ve daha etkin biçimde reaksiyon gösterebilmek için bütünsel bir iş modeli ve değerlendirme imkânı sunmaktadır.

Özdeğerlendirme süreci kuruluşun mevcut durumdaki güçlü yönleri ve iyileştirmeye açık alanları hakkında paha biçilmez bir bilgi verir ve model içinde değerlendirmeye başvurulduğundan, kuruluşun tüm yönetim safhalarını içine alan geniş bir geri bildirim sağlar.

Unutulmaması gereken konu, özdeğerlendirmeden kuruluşların en üst seviyede yararlanabilmesi için tek başına ve geçici bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğidir. Özdeğerlendirme strateji belirlemede sürecin bir parçası olmalıdır ve iş planlama sürecinizle mutlaka bağlantılı olmalıdır. Yıllar içinde, aldıkları mükemmellik ödülleri ile örnek olan kuruluşlar bu hususu doğrulamaktadırlar.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ