CISCO Networking Academy Etkinlik ve Verimlilik Geliştirme Modeli Projesi (2013-2014)


Projenin İş Ortakları 

Cisco Networking Academy ve KalDer  

Projenin Amacı 

Cisco tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde uygulanan Cisco Networking Academy (NETACAD) programlarının etkinliğini ve verimliliğini geliştirmeye yönelik EFQM Mükemmellik Modeli’nin referans alındığı bir modelin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak. 

Projenin Hedefi 

 • Stratejik Planlamaya girdi sağlayacak tüm paydaş gereksinim ve beklentilerini temel alan, NETACAD ve akademilerin performans ölçütlerini kullanan, bunları birbirleri ile uyumlaştıran ve geliştirilmesine ortam yaratan bir yapının hayata geçirilmesi. 

 • Cisco Akademilerinin kendi performanslarını değerlendirerek gözden geçirmeye imkân verecek, bölgesel ve yapısal farklılıkları dikkate alacak bir öz değerlendirme modelinin geliştirilmesi 

 • Cisco Akademileri mükemmel performanslarında etkisi olan iyi uygulama örneklerinin yer alacağı bilgi ve deneyim paylaşımına imkân veren bir öğrenme ortamın yaratılması 

Projenin Kapsamı 

 • Mevcut NETACAD performans sisteminin geliştirilmesi, 

 • Tanıma ve ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi ve Mevcut NETACAD yapılandırılmasının gözden geçirilmesi, 

 • Model geliştirilmesi 

 • İyi uygulama örneklerinin yer alacağı ortamın temel çerçevesini oluşturma; NETACAD Akademilerini özellikleri ve kapsamları açısından gruplandırma 

Projenin Durumu 

EFQM Mükemmellik Yaklaşımı referans alınarak 2013 yılında NETACAD Academy Özdeğerlendirme Modeli tamamlandı. Web tabanlı özdeğerlendirme ve iyi uygulamaların paylaşımında kullanılacak olan ortamın çerçevesi çizilerek Proje tamamlandı. 

Cisco NETACAD Akademi Özdeğerlendirme modeli pilot uygulamalar ile devreye alınarak tüm ülkelere yayılımı Cisco tarafından yapılmaktadır.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ