Toplam Faktör Verimliliği Projesi


EFQM Modeli'nin Kurumsallaşma ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi Pilot Projesi

Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi kapsamında, EFQM Modelinin Kurumsallaşma ve Verimlilik Üzerinde Etkilerinin Ölçülmesi amacıyla UNDP ve KalDer arasında ortak bir proje yürütülecektir.

Projede, Kalkınma Bakanlığı'nın ana faydalanıcı olduğu ve BM Kalkınma Programı tarafından yürütülmekte olan ve AB tarafından finanse edilen Toplam Faktör Verimliliği (TFV) için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi, geniş kapsamlı bir saha çalışmasından elde edilecek mikro bulgular temelinde imalat sanayi verimlilik artışının önündeki kısıtların tespit edilmesi ve uluslararası karşılaştırmalar da dikkate alınarak çözüm odaklı politika setinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, KOBİ'lerde kurumsallaşma konusu ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, Kalkınma Bakanlığı tarafından EFQM Mükemmellik Modelinin kurumsallaşma üzerinde etkilerinin ölçülmesine yönelik bir pilot projeye başlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu proje, EFQM Mükemmellik Modelinin kurumsallaşma ve verimlilik üzerinde etkisinin ölçülmesi için daha önce EFQM belgesi ve/veya ödül almış olan firmaların başvuru süreçlerinin değerlendirilmesini içermektedir. Bu pilot proje ile, KOBİ'lerde kalite yönetimi gibi süreçlerin kurumsallaşmaya etkileri analiz edilerek bu alanlarda kamunun müdahil olarak hızlandırabileceği aşamalar için yol haritası çizilecektir. Türkiye Kalite Derneği önderliğinde, firmalarımızın katılımıyla Proje etkinliğinin daha yüksek olacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu projeye; toplamdaa 19 KOBİ'nin katılım sağlaması öngörülmektedir.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ