Daikin Sakura Projesi (2014 – 2018)


Projenin İş Ortakları

Daikin, KOSGEB, KalDer

Projenin Amacı

Üniversite mezunu, girişimcilik potansiyeli olan kadınlarımızın bu potansiyellerini ortaya çıkararak geleceğin iş kadınlarını ülke ekonomisine kazandırmak

Projenin Hedefi

 • Türkiye genelinde, fırsatı eşitliğini göz önünde bulundurarak 100 üniversite mezunu kadına girişimcilik konusunda bilgi, beceri ve arzu kazandırma
 • 100 kadın girişimciyi, 5 yıl boyunca destekleyerek kendi ayakları üzerinde duracak bir iş yeri sahibi yapma
 • Bu alanda ülkemizde rol model olunmasını teşvik etme.

Projenin Kapsamı

Üniversite mezunu 100 kadın girişimci adayına, üç yıl boyunca farklı dönemlerde açılacak sınıflarda 70 saatlik dersler ve uygulamalar ile sonunda 1 aylık bir stajın yer aldığı “Girişimci Geliştirme Programı” uygulamasının yapılması.

Girişimci Geliştirme Programı ve stajı başarı ile tamamlayan adayların sertifikalarının verilerek KOSGEB girişimci desteği ve Daikin 5 yıllık karşılıksız işletme desteği ile Daikin Satış Noktası olmalarına imkân verme.

Örnek girişimcileri tanıma

Projenin Durumu

2014 Eylül ayında 14 kişinin yer aldığı ilk sınıftan 8 girişimcinin başarı ile mezuniyeti ile başlayan proje halen devam etmekte olup 2018 yılında tamamlanacaktır. Şu ana kadar 40 kişi eğitime alınmış ve 22 girişimci kendi işyeri sahibi olmuştur.

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ