EFQM Mükemmellik Modeli İle Özdeğerlendirme


Özdeğerlendirme bir kuruluşun faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının bir yönetim modelini esas alarak kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesidir. Günümüzün gelişen kalite ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda kurumsal mükemmellik anlayışını benimseyen ülkeler bu çağdaş yaklaşımı çeşitli ulusal/uluslararası modellerle teşvik etmektedir. Japonya'da Deming, ABD'de Malcolm Baldrige ve Avrupa'da EFQM modelleri en tanınmış ve yaygın kullanım zemini bulmuş kurumsal mükemmellik modelleridir. Ülkemizde de EFQM kriterlerini esas alan Mükemmellik Modeli benimsenmiştir. 9 ana kriterden oluşan model; müşteri, çalışan ve toplum mutluluğunun, politika ve stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkin bir liderlik yaklaşımı ile yönlendirilerek sağlanabileceği; neticede kuruluşların mükemmel iş sonuçları elde edeceği mantığı üzerine kurulmuştur. Mo- deli bir özdeğerlendirme aracı olarak benimseyen kuruluşlar kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirlemekte, bu doğrultuda hazırladıkları eylem planları ile yönetim yaklaşımlarını iyileştirme fırsatı elde etmektedir.

 

Hedef

Özdeğerlendirme çalışmalarını başlatmayı veya Türkiye Mükemmellik Ödülü/Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına EFQM Mükemmellik Modeli'nin özdeğerlendirme amacıyla nasıl kullanılacağı, farklı özdeğerlendirme yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları, özdeğerlendirme sonuçlarının kullanımı, özdeğerlendirme sonuçlarının faaliyet planlarına dönüştürülmesi, stratejik plan-özdeğerlendirme ilişkisi konularında bilgi vermek.

 

 Yöntem

Seminer, grup çalışmaları ile vaka analizine dayanmaktadır. Katılımcılar hayali kuruluşun özdeğerlendirme bulgularını grup üyeleri ile tartışarak grubun ortak görüşünü oluşturmakta ve bunları faaliyet planlarına aktarmaktadırlar.

 

 • Bu eğitimde 'EFQM Mükemmellik Modeli' sadece genel hatırlatma olarak verilmektedir. Bu nedenle katılımcıların daha önce 'EFQM Mükemmellik Modeli' seminerini almış ve konuya hakim durumda olmaları, eğitimin hedefine ulaşması için şarttır.
 • Kuruluş İçi Eğitim olarak, EFQM Mükemmellik Modeli eğitimlerinden kısa bir süre sonra 1 gün olarak da düzenlenebilmektedir.

 

İçerik

Model kriterlerinin hatırlatılması,

 • Özdeğerlendirmenin yedi temel adımı,
 • Özdeğerlendirme yöntemleri, yöntemlerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları,
 • Özdeğerlendirme bulgularının faaliyet planlarına yansıtılması,
 • Özdeğerlendirme - stratejik plan ilişkisi,
 • Özdeğerlendirmenin yararları.

 

Katılımcılar

EFQM Mükemmellik Modeli'ni özdeğerlendirme aracı olarak kullanan ya da kullanmayı planlayan kurum ve kuruluşların özdeğerlendirme sürecinden sorumlu yönetici ve uzmanlar.

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ