Etkili Sunum Teknikleri


Hedef

Bu seminerde katılımcılar,

 • Görüştükleri kişi / kişiler üzerinde etki yaratabilmek için hedefe yönelik içerik oluşturma ile ilgili teknikleri öğrenecek,
 • Sunu içeriğinin mantıklı, tutarlı ve rahat takip edilebilir bir yapı ile hazırlanması için yöntemleri öğrenecek,
 • Etki yaratmak ve ikna etmek için, görüşmenin ana mesajlarını karşı tarafın değerlerine yönelik ifade edebilmenin önemini kavrayacak,
 • Sunum sırasında kullanılacak yardımcı malzemeleri doğru seçip, sunum sırasında mesajı destekler biçimde doğru kullanmanın önemini kavrayacak,
 • Dinleyici üzerinde etki yaratan sunumlar yapabilmek için beden dilinin doğru kullanmanın önemini kavrayacak,
 • Dinleyici üzerinde etki yaratan sunumlar yapabilmek için ses ve konuşmanın önemini kavrayacak,
 • Seminer sırasında yapılan birçok uygulama ile beden dilinin doğru kullanımına yönelik önerileri içselleştirebilecek ve seminer sonrasında bu alanda atması gereken adımlar konusunda bireysel bir yol haritasına sahip olacak,
 • İkna sürecinde kritik öneme sahip soru sorulmasını teşvik edebilmek için uygun yöntemler konusunda farkındalık kazanacak,
 • Sunum sırasında yöneltilen zor soruları bile güvenli şekilde cevaplayabilmek için yöntem ve teknikler öğrenecek,
 • Soruların cevaplandığı bölümde kontrol kaybetmeden dinleyenlerle iletişimini sürdürebilmenin yöntemlerini öğrenecek.

Eğitim Yöntemi

 • Seminer süresince her bir katılımcı toplam 6 adet sunuş yapar.
 • Sunuşlardan 2 tanesi kaydedilir ve bu çekimler üzerinden koçluk alır. 
 • Diğer sunumlar ise eğitim danışmanı ve katılımcıların beraberce geribildirimlerini verdikleri sınıf içi uygulamalar şeklinde organize edilir.

İçerik

 • Uygulama: Kendimizi Tanıtalım

Mevcut durum tespitine yönelik 3 dakikalık “kendimizi tanıtalım” sunuşları                      

 • Sunumun “Nasıl” Boyutu:   Sunumun Gerçekleştirilmesi

Dinleyen üzerinde etki bırakan bir konuşmacı olmak ve sunum mesajının / mesajlarının ikna edici olması için;

 • Sunum alanının doğru kullanılması / Ayakta ve oturarak gerçekleştirilen sunumlarda özgüvenli duruş
  • Jestler ve mimiklerin etkili olarak kullanılması
 • Uygulama: Anlatalım Anlasınlar
 • Göz temasının dinleyici üzerinde bıraktığı etki ve doğru göz teması için öneriler  ( Göz teması nasıl verilir? Neden Önemlidir?)
 • Uygulama: Destekli Göz Teması Uygulaması
 • Sesin doğru kullanılması
 • Doğru nefes almave nefesin doğru kullanılması
  • Uygulama: Diyafram Nefesi
  • Uygulama: Heyecan Kontrolü İçin Nefes Egzersizi
 • Konuşma hızı ve artikülasyon
  • Uygulama: Tekerlemeler
  • Uygulama: Boğumlanma Organları Çalıştırma Egzersizi
  • Uygulama: Boğumlanma organlarının çalıştırılması ile beraber doğru nefes uygulamaları
 • Vurgulama ve tonlama
 • Anlamsız ses ve anlamsız sözcüklerle konuşmanın olumsuz etkisi
  • Uygulama : İki dakikalık anlamsız ses ve sözcük uygulaması
 • Mizah becerisinin dinleyici üzerindeki olumlu etkisi, tehlikeli mizah öğeleri
 • Giyim, Görünüş
 • Sunum sırasında konuşmacının enerji ve coşku transferinin ikna sürecine etkisi
  • Uygulama: Bütün becerilerin Kullanılmasına Yönelik Sunum 1 Dakika
 • Sunumun “Ne” Boyutu: Sunumun Hazırlanması
 • Sunumun aktarılacağı hedef grup kim / kimler ( Dinleyicim kim? Kimi ikna etmek istiyorum?)
 • İçeriğin sunuş hedefi ve dinleyicinin değerlerine göre yapılandırılması
 • Ana ve alt mesajların hazırlanması
 • Uygulama:  Çam Ağacı Modelinin Hazırlanması
 • Uygulama: 1K + 5 N Tekniğini Uygulama
 • Yardımcı malzemelerin hazırlanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar
 • Akılda kalıcı ve ikna edici sunuşlar için önemli ipuçları
 • Dinleyicinin / Dinleyicilerin Dikkatlerini Yakalama ve Canlı Tutma Teknikleri
 • İlk izlenim kalıcıdır
 • Sunuş için etkili başlangıç seçenekleri
 • Karşı tarafı iletişime dahil etmek ve ilgiyi yüksek tutmak için öneriler
 • Yardımcı Malzemelerin Kullanılması
 • Yardımcı malzemelerin (slayt, doküman, evrak, ses ve görüntülü malzeme) kullanımında temel kurallar
 • Sunum sırasında ya da sonunda dinleyiciden gelen sorulara etkili ve güvenli cevap verebilmek
 • Zor Sorular Karşısında Yapılması Önerilenler
 • Zor Sorular Karşısında Yapılması Önerilmeyenler
 • Uygulama: Zor durumda bırakan soruları cevaplama, zor anları yönetme
 • Sunum İçin İdeal Kapanış Önerileri
 • Son Etkiden Faydalanmak


Katılımcılar

Toplantılarda, satış ziyaretlerinde ve tüm karşılıklı görüşmelerde olumlu/olumsuz mesaşları kişi ve/veya topluluk önünde etki yaratacak ve ikna edecek biçimde vermeyi hedefleyen tüm profesyoneller


Süre: 2 Gün 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ