İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi


Hedef

 • Etkili ve başarılı iletişim kurma konusunda temel ilkeleri paylaşmak
 • Örnek uygulamalar, canlandırmalar ve grup çalışmalarıyla bu konudaki yaklaşım ve alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek
 • Doğrudan yapılacak anket ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak,
 • Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

 

İçerik

 • İletişimin yasaları
 • Tek yönlü ve iki yönlü iletişim
 • İyi iletişimci profili – Ben kimim anketi
 • İletişim kazaları
 • Etkili dinleme /Etkili konuşma
 • Geri besleme ve uzlaşma
 • Beden dili
 • Stres altında iletişim
 • Telefonda iletişim/Yazılı iletişim
 • Alışkanlıkları nasıl değiştirebiliriz?
 • Zor insanlarla diyalog
 • Kızgınlık, öfke ve duygusal kırgınlıklar – psikolojik engellerle baş etmek
 • Stres yönetimi – Kendi kendine motivasyon taktikleri
 • “Siz olsaydınız ne yapardınız?” – Örnek uygulamalar - Sunumlar ve değerlendirme

 

Yöntem

Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Özellikle iletişim bileşenlerinin önemi ve etkisinin çeşitli uygulamalarla katılımcılar tarafından tanınması sağlanır. Örnek uygulamalar ve canlandırmalarda video çekimleri yapılır. Performansın izlenmesi ve değerlendirme sonrasında çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla yöntemlerin iyileştirilebileceği konusu paylaşılır.

 

Sunuş sırasında bilgisayar bağlantılı projeksiyon cihazıyla görsel sunum eşliğinde;

 • Teorik bilgiler
 • Canlı ve gerçek öyküler,
 • Alıntılar, özdeyişler,
 • Film ve video sunumları
 • Anılar, uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

 

Katılımcılar

Her seviyede yönetici, müşterilerle doğrudan ilişki halinde olan bölümlerde çalışan personel, Firma içinde iletişim etkililiğinin artırılması amacıyla her seviyede personel

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 15 katılımcı öngörülmüştür.

 

Süre: 2 gün      

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ