İletişimde Zor Anları Yönetme


Hedef

Katılımcılara iletişimde zor insanlar ve zorlu durumların farkına vararak eleştiri, gerilim, anlaşmazlık, çatışma anlarını etkili şekilde yönetme konusunda gerekli bilgilerin paylaşılması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir

 

İçerik

 • Etkili iletişimin temel ilkeleri
 • İfade etme ve dinleme yetersizliği
 • Tarafsız ve çok yönlü değerlendirme becerisi – Empati
 • Paradigma kıskacı
 • Olumsuz duygu ve davranışlar- Stres, öfke ve saplantılar
 • Zor insanlar ve kişilik özellikleri
 • Eleştirme ve eleştiriyi göğüsleyebilme becerileri
 • Etkili dinleme, etkili soru sorma, uzlaşma
 • İkna etme ve çatışma çözme
 • Tartışma yönetimi
 • Sıcakkanlı, olumlu yaklaşım ve beden dili
 • Yazılı iletişimde incelikler
 • Sorumluluk alabilme becerisi
 • Çeşitli uygulamalar
 • Filmlerden ilginç sahneler, analiz ve değerlendirme

 

Katılımcılar

Çalışma yaşamı ve özel yaşamda sıklıkla karşılaşılan zorlu durumlarda iletişim becerilerini geliştirerek daha kaliteli ve başarılı bir yaşamı hedefleyen her seviyedeki çalışanlar ve yöneticiler

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ