İş Etiği


Hedef

İş etiği konusunda, organizasyonun tüm kademelerdeki yönetici ve çalışanlarını bilgilendirmek, iş ortamındaki etik dışı davranışların ve uygulamaların neler olabileceği konusunda yorum yapacak şekilde bilinç düzeyini artırmak ve etik ilkeler ile kurumsal değerler arasındaki farklılıkları kavramasına yardımcı olmaktır.
 

İçerik

 • Yönetim ve İş Etiği İlişkisi
 • Etik ve Ahlak Kavramları
 • İş Etiğine Yaklaşımlar
 • Etik Uygulamasında Karşılaşılan Problemler
 • Yöneticilerin ve Çalışanların Etik Sorumlulukları
 • İş Ortamında Etik Olmayan Davranışlar
 • İş Etiğine Yönelik “Örnek Olaylar”
 • Değer ve İlke Karşılaştırması
 • Etik İlkeler Neler Olmalı ve Nasıl Belirlenir?
 • Organizasyonlarda Etik Yönetim Sistemi Oluşturma
 • Etik Yönetmeni Kimdir, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
 • Nadler’ in Kurumsal Performans Modeli
 • Kurumsal Etik Değerlendirme

 

Katılımcılar

Tüm yönetici ve çalışanlar.
 

Süre: 1 Gün                                 
 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ