İş Yerinde Başarı ve Duygusal Zeka Eğitimi


Duygusal zekanın iş yaşamında başarı ne kadar önemli olduğu etkileriyle beraber ortaya konulmuştur. İyi ilişkiler kurabilme ve olaylarla başa çıkma, tepki verme biçimleri insanın her alandaki başarısı için anahtardır.

Artık iş yaşamında çalışanlar, iletişim eksikliği, kendilerini ve başkalarını doğru olarak değerlendirememeleri, olayları başka açılardan görme ve kendilerini kontrol altında tutma konusunda bilgilenme ve eğitime ihtiyaç duyuyorlar.

Başarının zirvesinde yer alan tüm firmalar, çalışanlarına duygusal zekanın etkilerini iş yaşamına katacak biçimde farkındalık sağlayarak değişim ve gelişim süreci fırsatı süreci oluşturmaktadır.

 

Hedef:

Kişisel farkındalığı artırmak, neye nasıl tepki verdiğini anlamak, iletişim şeklini farketmek, hayata bakış açılarını gözden geçirmek, esneklik, problem çözme, yaratıcılık gibi konulardaki tavırlarla yüzleşmek, empati becerisini test etmek, istenmeyen sonuçlara yol açan zihinsel yapıları, düşünceler, inançlar ve değerleri iş yaşamında dengeli biçimde kullanma becerisini kazanmak.

 

İçerik:

 • Duygusal zeka nedir?
 • Duygusal farkındalık
 • Dışavurum, Kendini ifade etmek
 • Bağımsızlık
 • Özsaygı
 • Kendini gerçekleştirme
 • Empati
 • Sosyal sorumluluk
 • Sosyal ilişkiler
 • Problem çözme
 • Gerçekçilik
 • Esneklik
 • Strese dayanma
 • Dürtü kontrolü
 • Mutluluk
 • Denge
 • Üstün performans
 • Duygusal zeka ve iş başarısı

 

Katılımcılar

İş yerinde etkili iletişim ve başarıda etki sahibi olan tüm kurum ve kuruluş çalışanları

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ