Kıyaslama


KalDer, “öğrenmeyi” kurumsal gelişimin ana unsurlarından biri olarak benimsemekte, kıyaslamayı da öğrenmenin temel yöntemlerinden biri olarak görmektedir. KalDer öğrenme arayışındaki kuruluşlara destek olmak amacıyla iyi uygulamaların paylaşılacağı kıyaslama ortamları geliştiriyor.

 

Bu platformda mükemmellik yolunda başarı sağlamış kuruluşların başarı hikâyeleri Kıyaslama Veri Tabanı'nda paylaşılmaktadır. 


Kıyaslama Veri Tabanı'nda iyi uygulamaları yer alan kuruluşlar:


• Türkiye Mükemmellik Ödülü, Avrupa Mükemmellik Ödülü, Yerel Kalite Ödülleri ve EFQM Mükemmellik Aşamaları değerlendirmeleri hizmetlerine katılan kuruluşlar,

• Bağımsız bir kuruluş tarafından ödüllendirilen veya iyi uygulama olarak tescil edilen yaklaşımlara sahip kuruluşlar,

• Başta KalDer kongre ve sempozyumları olmak üzere benzer etkinliklerde iyi uygulamalarını paylaşan kuruluşlar. 

Kıyaslama Veritabanı'na giriş için tıklayınız.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ