Koçluk Becerilerinin Geliştirilmesi


İş yaşamında artan rekabet koşulları insan kalitesinde, sahip olunan donanımları farketmek ve onları hedefler doğrultusunda yönlendirme konusunda özel becerileri kazanma ve kullanmayı zorunlu kılmaktadır.

Koçluk son yılların hedeflere ulaşma konusunda yönetim, liderlik ve harekete geçirme gücünü en iyi yansıtan güçtür. Kurumlar ve kuruluşlar Koçluk beceriyle donanan yöneticileri sayesinde iş yerinde performansı arzu edilen seviyeye çıkartabilecek araçları etkili uygulayabilecektir. İnançlar ve değerleri dikkate alarak etkili iletişim, uyum, potansiyele odaklanma, ihtiyaca yönelik hedef belirleme, sürekli öğrenme, etkin geri bildirimlerle, motivasyon sağlama ve sürekli destek kişiye özel yaklaşımlarla   etkili sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır.

 

Hedef:

Koçluk becerileriyle öğrenerek farklı bakış açıları kazanmak, ustaca yapılandırılmış hedefler belirlemek, hedeflere ulaşmak için çözüm odaklı olmak başarının yapısını sürdürülebilir biçimde desteklemek kendini ve başkalarını daha iyi tanıyarak potansiyellerini ortaya çıkartmak, kişisel engelleri ve fırsatları farketmek, farkına varılmasını sağlamak inanç ve değerlerini anlamak, koçluk sürecini uygulayarak daha etkin yönetim ve liderlik yapmak.

 

İçerik:

 • Koçluk nedir?
 • Koçluk çeşitleri
 • Koçluk becerileri?
 • Koçluk süreci
 • Kendini ve diğerlerini anlamak
 • Algısal durumlar
 • Yaşam çarkı
 • Vizyon, misyon
 • Değerler ve inançlar
 • Engellerle başetmek
 • Acil durumları belirlemek
 • Güçlü ve zayıf yanları farketmek
 • Motivasyonu güçlü hale getirmek
 • Etkili geri bildirim vermek
 • Mükemmel yapılandırılmış hedefler
 • Strateji belirlemek
 • İşbirliği ve uyum
 • Güçlü sorular sormak
 • Süren destek ve ödüllendirme
 • Alışkanlıklar
 • Olumlu düşünce
 • Çerçeveler ve yeniden çerçeveleme
 • Çapalar ve sürecin içindeki önemi
 • Koçluk tuzakları

 

Katılımcılar:

Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirecek, kariyer gelişiminde hem kendine hem de başkalarına destek verecek, kurum ve kuruluşların çalışan mevcut yöneticileri ve yönetici adayları.

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ