Stratejik İnsan Kaynakları


Amaç

Sürdürülebilir rekabetçi avantaj için kuruluş stratejileri ile insan kaynakları stratejik unsurlarının ilişkilerini ve bu amaca yönelik gerekli değişikliklerin nasıl yapılacağını paylaşmak.
 

Giriş:

Küresel ekonominin, toplumsal ve teknolojik değişimlerin hızı, erişilmez boyutlara ulaşırken, uzun vadeli yatırımların riskli olduğu da bir gerçek ama aynı zamanda kaçınılmaz bir gereklilik olmaktadır.

Değişen dünyada kurumların gelecek için karar alma yöntemine stratejik yönetim ismi verilmektedir. Stratejik Yönetim yaklaşımı ile misyon, vizyon ve kuruluşun hedeflerinin yanı sıra stratejileri belirlenmekte ve hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar tanımlanmaktadır.

İşte bu noktada, günümüzde finansal, hammadde, makine vb. kaynakların yanı sıra en önemli kaynak olan insan kaynağını (gelişen ve değişen dünyaya uyumlu) nasıl sağlarız sorusu karşımıza çıkmaktadır.

Bu bir gün boyunca aşağıda kısaca tanımları verilen konuları çalışma programı çerçevesinde sizlerle paylaşıp tartışarak bu sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), iş ortamında insanları etkileyen süreçlere odaklanır örneğin işe alım, işten çıkarma, organizasyon, ücret, yan haklar, performans değerlendirme, eğitim, idari işler, teşvikler, işyeri güvenliği, izinler, vb. 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi'nin odağında ise tüm bu süreçlerin yanısıra, kuruluşun stratejik hedeflerine paralel, İK Yönetim anlayışı yer alır ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi yaklaşımı ile süreçlerin yanı sıra kurumsal yapının oluşmasına katkı sağlayacak kurum kültürü, değerler, iletişim vb. alt yapılar hızla gelişen ve değişen koşullara hazırlanır.
 

Program:

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
  • İnsan Gücü Yönetimi 
  • Personel Yönetimi.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Entellektüel Sermaye Yönetimi
  • Yetenek Yönetimi
 • Stratejik Plan ve İnsan Kaynakları İlişkisi
  • Kuruluş Stratejik Planı
  • Kuruluş Stratejik Hedeflerinin Yayılımı
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Kurum Kültürü: Değerler, normlar ve yönetim tarzı
  • Organizasyonel Yönetim: Yapı, görevler ve iş yapış şekli, hiyerarşi (raporlama seviyeleri)
  • Yetenek Yönetimi: Yetkilik Değerlendirme, Yetenek havuzu
 • İK Sistemleri: Şirket stratejisinin gerçekleştirilebilmesi yönetilmesi gerekli İK fonksiyonları
  • Planlama,
  • İşe alım,
  • Performans Yönetimi
  • Eğitim,
  • Kariyer Yönetimi
  • Katılım Yönetimi
  • Ücret Yönetimi vs. 

*Program katılımcı beklentileri doğrultusunda değişebilir.
 

Hedef:

Katılımcıların, Stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımını benimsemelerini ve bunun için yapılması gerekenleri bilmelerini sağlamak
 

Katılımcılar

Kuruluşun kararlarını etkileyen yöneticiler, çalışanlar.
 

Süre: 1 Gün

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ