Ulusal Kalite Hareketi


Ülkemizin sağlam temellere sahip yüksek rekabet gücüne erişebilmesi için tüm kuruluşlarımızı mükemmellik felsefesini yaygınlaştırmaya davet ediyoruz.

KalDer, her ölçekteki ve sektördeki kuruluşlarla deneyim ve bilgi birikimini paylaşarak, onlara bir ışık yakarak, rekabet ortamında kendilerine bir istikamet belirleme ve yol haritası oluşturmalarına katkıda bulunabilmenin gayreti içindedir.

“Yaşamın Her Alanında Kalite” sloganı ile başlayan Ulusal Kalite Hareketi’nin amacı, ülkemizin sür- dürülebilir yüksek rekabet gücüne erişebilmesi için “Mükemmellik” yaklaşımının toplumun her kesi- minde yaygınlık kazanmasını sağlamaktır. Bu program ile kuruluşların performans iyileştirme stratejisi olarak EFQM Mükemmellik Model’ini esas alan özdeğerlendirme yöntemleri ile güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını düzenli aralıklarla belirleyip, bulgular doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi planlamaları ve uygulamaları hedeflenmiştir.

 

 

Kazanımlar;

Uluslararası kabul gören bir yönetim modelini uygulama fırsatını yakalama.

• KalDer’in rehberliğinde ilk değerlendirme çalışmasını gerçekleştirerek mevcut güçlü yönlerini ve iyileştirmeye açık alanları belirleme.

• Özdeğerlendirmeyi sürekli iyileştirme çalışmalarını tetikleme ve hayata geçirmede bir araç olarak kullanabilme.

• Mükemmelliğe doğru sürekli gelişme yolculuğunda başarılı kuruluşlarla birlikte olma ve deneyimleri paylaşma; başarıları kuruluşlardan öğrenme.

• Uluslararası tanınma programlarından yararlanma.

• Rekabet edebilirliği geliştirme, kurumsallaşmayı güçlendirme.

 

 

Mükemmelliğe Yolculuk Kitapçığı için Tıklayınız

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ