Çalıştaylar


KalDer Çalıştayları belli bir konu üzerinde ortak çalışmayı, düşünmeyi ve öğrenmeyi sağlamak aynı zamanda o konu üzerinde ön hazırlık, inceleme ve değerlendirme yapmak için uyguladığı yöntemeler zinciridir.

Çalıştaylarımız birlikte verimli şekilde çözüm üretmesini sağlayan, disiplinli bir fikir üretme ve karar alma aracıdır.

Konusuna göre önce bu konu üzerinde uzman kişiler sunumlar yapar. Daha sonra katılımcılar gruplara ayrılır. Her grup ayrı ayrı temel konunun alt dallarını tartışır, sorunları bulur ve çözüm üretmeye çalışır.

Genellikle U şeklinde oturulan masada bir süre sonra herkes birbirine alışır ve fikir sunmak daha eğlenceli hale gelir:) Grupları yöneten ”moderatör”ler vardır birde. Moderatörler herkese konuşma hakkı verir, sunulan fikirleri değerlendirir ve tartışır.

Raportörler grup olarak konuşulan her şeyi not etmekle görevlidir. Aldığı notları sunum yapacak kişi/ kişilere vermekle sorumludur.

Grup olarak alınan kararlar ve çözümler genellikle programın diğer günü tüm katılımcılara sunulur. Tüm grupların sunumu ile program biter ve çalıştaydan sorumlu kişiler çalıştay raporu hazırlar ve sunumunu sağlar.

İlgili görseller


Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ