Danışmanlık


KalDer GTAlliance iş birliği, özellikle pandemiboyunca, sürdürülebilirlik alanında önemli iş birliklerine imza atmış, bilgisini geniş kitleler ile paylaşmış ve Türkiye iş dünyasının bu önemli konuda farkındalığının artırılarak bilgilendirilmesine katkı sağlamıştır.

Artık iki kurum ortak bir kalite ve etik anlayışı ile ihtiyacı olan kurumlara, dünya ile uyumlu olmalarına olanak sağlayacak geliştirici bir sürdürülebilirlik hizmeti verecektir.

 • Sürdürülebilirlik Modellemesi
  Kurumunuzun ekonomik, çevresel ve sosyal performans alanlarında, küresel sürdürülebilirlik anlayışı ile uyumlu bir yönetim modeline sahip olmasını sağlıyoruz.
  Politika ve stratejik hedeflerinizin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne göre haritalaması yapıyoruz.
  ESG-D ve ESE yaklaşımlarına göre kilit başarı göstergelerinizi gözden geçiriyor, eksiksiz bir yapıya kavuşmanıza destek veriyoruz.
  Kurum içi ve dışı KSS kurumsal sosyal sorumluluk modelinizin çağdaş ve gelişmiş bir yapıya sahip olması için gerekli değişiklikleri planlıyoruz.

 

 • Sürdürülebilirlik Yönetimi
  • Kurumunuzun tüm iş süreçlerinin sürdürülebilirlik model ve hedeflerinize uygun olmasını sağlıyoruz.
  • Sürdürülebilirlik komite takımlarınızı oluşturuyor, çalışmalarına katkı sağlıyoruz.
  • Online araştırmalar ile temel sürdürülebilirlik kavramlarını tespit ediyor, çalıştaylar ile çalışmaların bu temellere uygun olması için yönlendirme yapıyoruz.
  • İklim değişkenliği çalışmalarınıza akademisyenlerle birlikte yol haritası hazırlıyoruz.
  • Ürün yaşam döngüsü değerlendirmesi, su ve karbon ayak izi etkinizi akademisyenlerle birlikte ölçümlüyor ve çözüm önerileri sunuyoruz.
  • Tedarik zincirinizin sürdürülebilirlik stratejiniz ile uyumlu olmasını sağlayacak araç kiti hazırlıyoruz.
  • Sürdürülebilirlik iletişiminizin öncelikli alan ve paydaşlara uygun şekilde yapılması için destek veriyoruz.
  • Çerçeve imzacılığı ve ödül girişimleriniz için lojistik destek sağlıyoruz.

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ