ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


Hedef

AB uyum sürecinde bu eğitim ile gıda zincirinin herhangi bir aşamasında yer alan firmalarda uygulanması zorunlu olan HACCP Yönetim Sisteminin temel prensiplerinin ve ISO 22000 standardının şartlarının verilmesi amaçlanmıştır. Eğitimde katılımcılara, işletmelerinde ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilinçlendirme sağlanacaktır.
 

İçerik

 • Temel Kalite Kavramları
 • Dünyada ve Türkiye'de Sertifikasyon ve Akreditasyon Uygulamaları
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tarihçe ve Tanımlar
 • Ön Koşullar
 • HACCP Sisteminin Oluşturulması (Ekip Oluşturma, Ürün Tanımlama, Akış Diyagramları, Tehlike Analizi, Kontrol Önlemleri, Kritik Kontrol Noktalarının Tespiti, Kritik Limitlerin Oluşturulması, İzleme Yöntemleri, HACCP Planı)
 • Tehlikeler
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

Katılımcılar

Gıda sektöründe, gıda üretimi, servisi ve satışı aşamalarından herhangi birinde görev alan, HACCP sistemini oluşturacak, uygulayacak veya uygulatacak kişiler ile firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, mühendisleri ve çalışanları eğitime katılabilirler.
 

 

Süre: 2 Gün

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ