ISO 50001: 2011 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Standardı


Dünya’daki politik istikrarsızlığın arttığı, enerji fiyatlarının yükseldiği, çevre gruplarının baskılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde, kuruluşların, enerji kayıplarını azaltarak, enerji verimliliklerini iyileştirmek yaşamsal bir gereklilik haline gelmiştir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, kuruluşun faaliyet alanı ve boyutlarına bakılmaksızın, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını temel almaktadır.

Enerji yönetim sistemini etkin kullanan kuruluşlar, enerji performanslarını sürekli iyileştirerek enerji tasarrufu sağlamakta, buna bağlı olarak ta maliyetlerinde azalma, rekabet güçlerinde artış elde etmektedirler. Bu amaçlara ulaşırken de çevre kirliliğinin azalmasına da katkıda bulunmaktadırlar.   


Amaç

Katılımcılara uygulamalı olarak ISO 50001:2011 standart gerekliliklerini, enerji yönetim sistemi kurma aşamalarını ve kullanılabilecek araçları açıklamaktır. Örneğin;

 • Genel Şartlar, Yönetim Sorumluluğu, Politika, Enerji referans noktası
 • Amaçlar, hedefler, yönetim programları, Yasal şartlar
 • Dokümantasyon yönetimi, gerekli olan prosedürlerin açıklanması
 • İşletimin kontrolü, tasarım, satınalma
 • İzleme, ölçme ve analiz, yasal / diğer şartlara uygunluğun değerlendirmesi
 • İç tetkik
 • Düzeltici ve önleyici faaliyet
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Enerji iyileştirme fırsatlarının önceliklendirilmesi için kullanılabilecek yöntemler
 • Enerji referans noktasının belirlenmesi için kullanılan yöntemler (Örneğin; regresyon analizi)


Katılımcılar

Kuruluşlarında enerji yönetim sistemi kurmak isteyenler, enerji yönetim sistemi ile ilgili sorumlular, enerji yöneticileri


Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ