ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Bilgilendirme


ISO 9000 standart serisi Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization (ISO)) tarafından 1987 yılında Uluslararası Standart olarak hazırlanmış; 1994,2000,2008'de revize edilmiştir. Standartları her beş yılda bir gözden geçirerek günün koşullarına göre revize etmek ilkesi ile çalışmaları tamamlanan 2015 revizyonu yürürlüğe girmiştir.

ISO 9000 standartlarının 20015 revizyonunun temel nedeni kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensiplerini esas alarak hazırlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyetinin, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için şartları tanımlamaktadır.

Müşteri tatminini izlemek, dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem prensiplerini desteklemek, risk bazlı çalışmak, yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak (bu kapsamda, tüm yönetim sistemlerinde kullanılacak yüksek seviye yapı oluşturulmuştur), süreç yaklaşımını esas almak, her birim ve seviyede ölçülebilir, kalite hedefleri belirlenmesini ve kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi sağlayacak kalite planlamasının yapılmasını sağlamak standardın temel özellikleridir. Standart, tüm ürün kategorileri, tüm sektörler ve her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir nitelikte olup; hizmet sektörü tarafından daha kolay uygulanabilecek bir terminoloji içermektedir.


Hedef

Katılımcılara ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının ISO 9001:2008 standardından farklılıklarını uygulama örnekleri vererek tanıtmaktır.


İçerik

 • ISO 9000 Standartları serisi
 • ISO 9001:2015 standardına geçiş zaman çizelgesi
 • ISO 9001:2015 yapısal değişiklikler ve temel farklılıklar
 • Karşılaştırma tablosu (ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015)
 • ISO 9001:2015 KYS Standardı şartları
 • Belge sahibi firmalar nasıl hazırlanabilir?


Katılımcılar:

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemini kurmuş, ISO 9001:2015 revizyonuna göre kalite sistemlerini geliştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar. 

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ