ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi


Kalite denetimleri kuruluş içinde kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli yönetim araçlarından biridir. İç denetimlerin gerçekleştirilmesi, ISO 9001:2015 standardı gerekliliklerindendir. Denetlenecek faaliyetin önemi ve önceki denetim sonuçları dikkate alınarak program yapılması ve denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

İç denetim yapan personelin bu konuda bilgili ve yetkin olmasının olumlu sonuçlar alınması açısından önemi vardır. İç denetimleri gerçekleştirecek denetçi adaylarının ISO 9001:2015standardını bir denetçi olarak yorumlayabilmeleri ve denetim tekniklerini bilmeleri kuruluşlarına katma değer sağlamak açısından gereklidir.

ISO 9001:2015 standardı sürekli iyileştirmeyi ön görmektedir. İç denetimler sürekli gelişme için kullanılması gereken süreçlerden bir tanesidir.
 

Hedef                          

ISO 9001:2015 ve ISO 19011 gerekliliklerine göre kalite denetim planlaması ve uygulamasındaki bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu süreçte yetkinlik kazandırmaktır.
 

İçerik

Tanışma ve KalDer Tanıtımı

ISO 9001:2015 Denetçi Gözüyle Bakış

Kuruluş İçi Kalite Denetimi

Genel Bilgiler

       - Tanım

       - Temel Amaçlar

       - Denetim Tipleri

      - Denetim Süreci

      - Kalite Sistem Denetimleri

        - Yeterlilik, Uygunluk, Etkinlik

        - Sorumluluklar

        - Üst Yönetim, Denetlenen Birim Yöneticisi, Denetçi

        - Denetçi Özellikleri

        - Denetim Sürecinin Yönetimi

Denetim Safhaları

    - Hazırlık

    - Uygulama

    - Raporlama

    - İzleme

Denetimlerde Karşılaşılan Tipik Sorunlar

Eğitimde katılımcılara bireysel ve grup çalışmaları ile uygulama deneyimi kazandırılmaktadır. Sınav


Katılımcılar

Kuruluşların yönetici ve kuruluş içi, ikinci taraf denetim gerçekleştirmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecek ISO 9001:2015 gerekliliklerini bilen çalışanlar


Önemli Not: Bu eğitimde ISO 9001:2015 standardı işlenmediğinden katılımcıların öncelikle "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi" eğitimini almış ve konuya hakim durumda olmaları hedefe ulaşılması açısından şarttır.


Süre: 3 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ