ISO/TS 16949 2005 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi


Kalite denetimleri kuruluş içinde kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli yönetim araçlarından biridir. İç denetimlerin gerçekleştirilmesi, standardı gerekliliklerindendir. Denetlenecek faaliyetin önemi ve önceki denetim sonuçları dikkate alınarak program yapılması ve denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

İç denetim yapan personelin bu konuda bilgili ve yetkin olmasının olumlu sonuçlar alınması açısından önemi vardır. İç denetimleri gerçekleştirecek denetçi adaylarının tüm sistem standartlarını bir denetçi olarak yorumlayabilmeleri ve denetim tekniklerini bilmeleri kuruluşlarına katma değer sağlamak açısından gereklidir.

Sistem sürekli iyileştirmeyi ön görmektedir. İç denetimler sürekli gelişme için kullanılması gereken süreçlerden bir tanesidir.

 

Hedef

ISO 9001:2015 ve ISO 19011 gerekliliklerine göre kalite denetim planlaması ve uygulamasındaki bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu süreçte yetkinlik kazandırmaktır.

 

İçerik

 • Denetim nedir?
 • Denetim standartları (ISO 19011),
 • Denetçi sorumluluk ve yetkileri,
 • Denetçi özellikleri,
 • Denetim teknikleri,
 • Planlama,
 • Soru listesi hazırlama,
 • Açılış toplantısı,
 • Denetim uygulaması,
 • Uygunsuzluk raporları,
 • Raporlama,
 • Kapanış toplantısı,
 • Düzeltici faaliyet etkinlik değerlendirmesi,
 • Örnek uygulamalar,
 • Sınav.

 

Katılımcılar

Kuruluşların yönetici ve kuruluş içi, ikinci taraf denetim gerçekleştirmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecek ISO /TS 16949 gerekliliklerini bilen çalışanlar.

 • Bu seminerde ISO/TS 16949 standardı işlenmediğinden katılımcıların öncelikle " ISO/TS 16949 " Temel Standard eğitimini almış ve konuya hakim durumda olmaları hedefe ulaşması açısından şarttır.

 

Süre: 3 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ