Kıyaslama


Hızla değişen dünyada, kuruluşlar açısından kalıcılığı sağlayabilmenin temel unsuru değişimdir. Değişim gereksinimini belirleyebilmek ve değişimi etkileyen bir mekanizma sağlayabilmek için dışa dönük bir davranış içinde olma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Kıyaslama bu anlayış doğrultusunda kuruluşlar arasında bilgi ve deneyimlerin karşılıklı paylaşıldığı bir süreçtir. Kıyaslama' nın tanımı "Daha iyi ya da en iyiyi bulma, ondan öğrenme, kendi süreçlerine uyarlama ve sürekli gözden geçirme ile gelişmeyi sağlama" şeklinde yapılabilir.

EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerinde dış kuruluşlarla karşılaştırma, iyileştirme önceliklerini belirleme ve gerçekleştirme aşamalarında Kıyaslama uygulamalarının gerekliliğine işaret edilmektedir.

 

Hedef

Kıyaslama' nın süreç iyileştirme aracı olarak kullanımının yaygınlaştırılması. Bu anlamda; Kıyaslama hakkında temel bilgilerin katılımcılarla paylaşılması, özellikle EFQM Mükemmellik Modeli içindeki yerinin incelenmesi, Kıyaslama sürecinin sistematik bir şekilde yapılabilmesi için gerekli adımların açıklanması.

 

İçerik

 • Kıyaslama  nedir?
 • Neden kıyaslama?
 • Kıyaslama tipleri,
 • Kıyaslamanın kritik başarı faktörleri,
 • Kıyaslamada genel hatalar,
 • Kıyaslama ve EFQM Mükemmellik Modeli,
 • Kıyaslama Süreci:
  • Kıyaslamaya hazırlık,
  • Veri toplama ve analiz,
  • Uygulama,
  • Gözden geçirme ve geliştirme

 

Katılımcılar

Kıyaslama uygulamalarına başlamayı hedefleyen kuruluşların yöneticileri ve kıyaslama takımlarında yer alacak çalışanlar.

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ