Mükemmellikte Süreklilik Ödülü


Yüksek Performansı Sürdürenler

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülünün amacı kâr amaçlı ya da kâr amacı gütmeyen ve Türkiye Mükemmellik Ödülünü alan kurum ve kuruluşları, aradan geçen zamana karşın üstün performanslarını ve sürekli gelişimlerini sürdürdükleri için yeniden tanımaktır. Ödül alan tüm kuruluşlar en az üç yıl sonra Mükemmellikte Süreklilik Ödülüne başvurabilirler. Bu ödül sürdürülebilirliğin tanınması ve belgelenmesidir.

Niçin Mükemmellikte Süreklilik Ödülü?

Türkiye Mükemmellik Ödülleri, 1993 yılından bu yana Türkiye’de kurumsal mükemmellik anlayışının yaygınlaştırılması ve bu alanda iyi örneklerin ortaya çıkarılması doğrultusunda önemli rol oynamıştır.

Geçen zaman diliminde çok sayıda örnek kuruluşumuz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Birçok kuruluşumuzda EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü’nü alarak büyük başarı elde etmişlerdir. Türkiye, Başarı Ödülleri ile birlikte Avrupa’da en çok ödül kazanan ilk üç ülkeden biri konumunu sürdürmektedir. Kalite düzeyimizin uluslararası ortamda böylesine saygınlık kazanması ülke imajının iyileşmesine de ciddi katkıda bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası prestijli ödül süreçlerinde yer alma kuruluşların performanslarına itici güç olmaktadır. Dr. V. Shinghal ve Dr. K.Hendricks tarafından yapılan çalışma, kalite ödülü kazanmış 600 kuruluşun, benzer boyutta ve aynı sektördeki diğer kuruluşlara göre, hisse değeri, işletme geliri, satışlar, karlılık, aktiflerin büyümesi gibi temel performans sonuçlarında çok daha başarılı sonuçlar elde ettiğini göstermiştir. Benzer şekilde, ödül almış kuruluşlarımızın iş başarılarını artarak sürdürdükleri ve sürdürülebilir mükemmelliğin rekabet avantajının sürekliliği için sağduyulu bir yaklaşım olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda, ödül almış kuruluşlarımızın başarı ve kazanımlarının kalıcılığı, mükemmellik yolculuklarındaki sürekliliğini göstermek ve tanımak için 2007 yılında KalDer Ödülleri kapsamında Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü verilmeye başlanmıştır.

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülüne Kimler Başvurabilir?

Türkiye Mükemmellik Süreklilik Ödülüne, en az üç yıl önce aşağıdaki ödüllerden birini alan tüm kuruluşlar başvurabilir:

 • Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü
 • Türkiye Mükemmellik Ödülü
 • Avrupa EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü
 • Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

Ödül Başvurusu yapılabilecek ana kategoriler, başvuru süreci, başvuruların değerlendirme süreci tamamen Türkiye Mükemmellik Ödülleri ile aynı yapı ve kriterler dahilinde işlemektedir.

Kâr Amaçlı Kuruluşlar

Kâr Amacı Olmayan Kuruluşlar

Büyük Ölçekli Kuruluşlar

Büyük Ölçekli Kuruluşlar

Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar

Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar

 

Ödüle başvuran kurum ve kuruluşlara, başvuru dokümanları yardımıyla yapılan ilk değerlendirme doğrultusunda saha ziyareti yapılır. Başvuru Dokümanında yer alması gereken konular ve hususlar, başvuran kuruluşlara yapılan bir yarım günlük ziyarette açıklanmakta ve kılavuz dokümanlar verilmektedir.

Saha ziyareti, daha önceden kuruluş ile mutabakata varılan bir plan doğrultusunda gerçekleştirilir. Saha ziyaretinde, değerlendiriciler EFQM Modeli'nin 7 Kiriteri ve alt kriterler için RADAR Değerlendirme Tabloları yardımı ile kuruluşta bir değerlendirme yapar. Değerlendirmede, EFQM Modeli ile ilgili uygulamaların ne şekilde sürdürüldüğü ve daha önce aldığı ödülden sonra yapılan iyileştirmelerin ve performansın (sonuçların) nasıl olduğu üzerinde durulur. Her bir kriter için puanlama yapılarak kuruluşun toplam değerlendirme puanı belirlenir.  Bu şekilde belirlen değerlendirme puanı, KalDer Ödül Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü için gereken alt puanın üzerinde ise puan değerlendirme bulguları ve sonuçları (Geri Bildirim Raporu) Türkiye Mükemmellik Ödülü Jürisine sunulur. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ilgili kuruluşun Ödül almaya hak kazandığı belirlenir.

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü Sürecinde Ödül Alma Şartları

Ödül Başvuru Kategorisi

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü Kriterleri

Kâr Amaçlı Kuruluşlar

 • 7 Ana Kriterin her biri 50 puanın üstünde olmak
 • Toplam Puan 650’den fazla
 • En az bir EFQM Modeli Kriteri bazında kuruluşun rol model / iyi uygulama örneği olduğunu kanıtlamış olması

Kâr Amacı Olmayan Kuruluşlar

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülüne başvuran kuruluşlar, süreç tamamlana kadar kamuoyuna açıklanmamaktadır.

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülleri (TMSÖ) hakkında daha fazla bilgi almak için; KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sekreteri, Esra Karakaş Kurşun - esra.karakas@kalder.org ile iletişime geçebilirsiniz.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ