Proje Yönetimi


Projeler bir değişim ihtiyacı sonunda ortaya çıkarlar ve bir yenilik getirirler. Bu bir ürün geliştirme projesi olabileceği gibi; süreç geliştirme, yeni kalite standartlarının belirlenmesi veya bir taahhüt' ün yerine getirilmesi şeklinde de oluşabilmektedir. Böylece projeyi, bir yenilik getirmek üzere ve bir amacı gerçekleştirmek için, belirli bir sürede ve bir arada yapılması gereken, birbirine bağlı veya birbiri ile ilişkili faaliyetler grubu olarak tanımlıyoruz. Bu durumda ise, tanımlı bir zaman içerisinde, belirli bir amaç için yerine getirmekle yükümlü olunan aktivitelerin etkin planlaması, organize edilmesi ve kontrol edilmesi faaliyetlerini proje yönetimi olarak tanımlıyoruz.

 

Hedef

Katılımcılara proje yönetimi aşamalarında zaman yönetimi (CPM ve Gantt-şeması teknikleri), maliyet yönetimi, iletişim ve risk yönetimi konuları anlatılmakta ve proje önerme, yönetme, sonuçlandırma aşamalarında kullanılacak dokumanlar ve teknikler hakkında bilgi verilmektedir

 

İçerik

 • Proje yönetimine giriş ve tanımlar
 • Proje yönetiminin aşamaları,
 • Projelerde zaman yönetimi teknikleri
  • Şebeke diyagramı,
  • CPM-PERT, Kritik yol hesabı,
  • Gantt şeması,
 • Projelerde iletişim yönetimi
  • Proje ekibi ve liderin özellikleri,
  • Proje yönetiminde toplantının rolü,
  • Proje dokümanları,
  • Projelerde risk yönetimi,
  • Projelerde Risk analizi,
  • Risklerin değerlendirmesi ve proje faaliyetlerine dahil edilmesi,
 • Projelerde maliyet yönetimi
  • Proje bütçesi hazırlama ve planlama,
  • Proje bütçesi kontrol,
 • Projelerin Performansını değerlendirme
  • Ölçüt ve göstergeler,
  • Başarı değerleme,

 

Katılımcılar

Proje yönetimini kuruluşlarında başlatmayı, yaygınlaştırmayı amaçlayan yönetici ve mühendisler.

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ