Toplam Kalite Yönetimi


Toplam Kalite Yönetimi, üretim veya hizmet kuruluşlarının tüm fonksiyonlarında gelişmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Toplam Kalite Yönetimi şirketlerin varolmalarını sağlayan kârlılık ve rekabet gücü unsurlarını kalitenin sürekli geliştirilmesini sağlayarak arttırabilen çağdaş yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetimi organizasyon kültüründe topluca bir değişikliği gerektirir. Tüm çalışanların, proseslerin, bütün üretim araçlarının ve ürünlerin bütünleşik halde ele alınarak, "Sürekli Gelişme- Kaizen" anlayışının kuruluşa yerleşmesi ile rekabet gücünün sağlıklı bir şekilde artırılabilmesi mümkün olacaktır.

 

Hedef

Toplam Kalite Yönetimi anlayışının öğelerini tanıtarak, bir kuruluşta yer alan örgütsel, teknik ve kültürel sistemlerin, dengeli ve uyumlu bir şekilde yeni anlayışa göre nasıl dönüştürülebileceğini, Toplam Kalite Yönetimi'ne uymakla bir kuruluşun neler kazanacağını (veya uygulamamakla neler kaybetmekte olduğunu), rekabet gücü ve karlılıkta ne ölçüde artışlar olabileceğini örneklerle göstermektedir.

 

İçerik

 • Kalitenin evrimi,
 • Toplam Kalite Yönetimi'nin gelişimi ve tanımı,
 • Toplam Kalite Yönetimi'nde temel yaklaşımlar,
 • Toplam Kalite Yönetimi'nde kullanılan yöntem ve teknikler,
 • Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler,
 • EFQM Mükemmellik Modeli bilgilendirmesi,
 • Toplam Kalite Yönetimi uygulama programı.

 

Katılımcılar

Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi anlayışını uygulamayı hedefleyen yöneticiler ve işlerinde sürekli gelişme anlayışını sistematik bir şekilde uygulamak isteyen  çalışanlar.

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ