Yalın 6 Sigma - Farkındalık Eğitimi


Yalın 6 Sigma, bir şirketin iş süreçlerini hatalardan arındırarak mükemmel hale getirmeyi, veya ihtiyaç duyulduğunda yeni bir süreç tasarlamayı mümkün kılan; istatistiksel analizlere ve verilere dayalı, modern yönetim ve karar verme araçlarının kullanımına imkan sağlayan, tanımlı adımları ve kuralları olan bir yönetim ve iş yapış modelidir.
 

Yalnızca süreç iyileştirme aracı olarak kullanıldığı gibi, tüm organizasyonda topyekün kültürel dönüşüm yaratacak, organizasyonu bir üst seviyeye taşıyacak bir değişim altyapısı olarak da ele alınabilir.

 

Borusan Grubu, 2002 yılından bu yana tüm grup şirketlerinde Yalın 6 Sigma programını uygulamaktadır. Bugüne kadar 1600’ün üzerinde proje tamamlanmış, Borusan Akademi’de yine Borusan’ın kendi Usta Siyah Kuşakları tarafından 160 Siyah Kuşak eğitilmiş, 3000’in üzerinde çalışan projelerde yer almıştır.

 

Hedef

Yalın 6 Sigma felsefesini tanıtmak; hem bir süreç iyileştirme/yaratma aracı, hem de bir yönetim felsefesi olarak modern iş hayatında nasıl kullanılabileceği konusunda fikir vermek, Borusan Grubu’nun değişim yönetimi deneyimlerini paylaşmak.

 

İçerik

 • Yalın 6 Sigma’nın tanımı
 • Borusan Grubu ve Yalın 6 Sigma
 • Kurumsal bir yapıda Yalın 6 Sigma yayılımının sağlanması
 • Roller ve sorumluluklar
 • Proje üretim ve seçim süreci
 • Proje yönetim süreci
 • DMAIC ve DMEDI yöntemlerine kısa bakış
 • DMAIC yöntemi turu
  • Tanımlama fazı
  • Ölçme fazı
  • Analiz fazı
  • Geliştirme fazı
  • Kontrol fazı
 • Deneyim Paylaşımı

 

Katılımcılar

Problemleri ve fırsatları bir yöntem çerçevesinde tanımlı adımlarla, somut ve kalıcı sonuçlara yönelik olarak yönetmeyi ve bu yaklaşımı içselleştirmeyi hedefleyen kuruluşların yöneticileri ve çalışanları

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ