Yenileşimle Değer Yaratma


Değişim hızının üssel olarak arttığı günümüzde rekabet koşulları yenileşimi zorunlu kılmakta ve yarattığı değer bir bölümün işi olmaktan çıkıp içselleştirilerek kurum kültürüne dönüştürüldüğü oranda artmaktadır.

“Yenileşimle Değer Yaratma” kurum kültüründeki dönüşümü sağlamak ve kuruluşların özgün ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Yenileşimle Farkındalık Yaratma, Yenileşim Eğitimi ve Uygulamalı Grup Çalışması olmak üzere üç başlık altında   neden ve nasıl sorularına yanıt vermek üzere tasarlanmıştır.

 

Yenileşimde Farkındalık Yaratma

Hedef: Neden sorusuna yanıtlar vererek organizasyonun bütününde yenileşim farkındalığı yaratmak  

Süre: 3 saat.

Hedef Katılımcı: Kuruluşun kararlarını etkileyen yöneticiler, çalışanlar.

Katılımcı Sayısı: 40 kişi

Yöntem: Seminer

 

Yenileşim Eğitimi

Hedef: Yenileşim çalışmalarında öncülük edecek farklı fonksiyonlardan yöneticilerin ve çalışanların yenileşim teorisi ve uygulama metodu hakkında bilgilendirilmesi.

Süre: 1 gün

Hedef Katılımcı: Farklı birimlerden, sorumlu olduğu süreçlerin yanısıra kuruluşun ana süreçlerini hakkında da yeterli bilgiye sahip olan tüm çalışanlar.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Yöntem: Etkileşimli eğitim.

 

Uygulamalı Grup Çalışması (*)

 Hedef: Mavi Okyanus metodolijisi kullanılarak, kuruluş için seçilen alanda uygulanabilir somut değer yaratacak sonuçlar (ürün, iş yapış şekli, vb.) elde etmek.

Süre: (**) 6 gün

* 1gün uygulamalı sınıf çalışması (Mavi Okyanus bilgilendirme)

* 2 hafta boşluk (bu süre içinde en az üç yarım gün sahaya çıkılarak müşteriler incelenecek)

* 3 gün sınıf uygulaması (Altı Yol Analizi İle müşteri olmayanlardan öğrenmek)

* 1 gün uygulamalı sınıf çalışması (proje önceliklendirme ve proje sunum teknikleri)

* 1 gün Proje Pazarı (Yöneticiler sunulan projeleri değerlendirecek).

Hedef katılımcı: Farklı birimlerden, sorumlu olduğu süreçlerin yanısıra kuruluşun ana süreçlerini hakkında da yeterli bilgiye sahip olan tüm çalışanlar.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Yöntem: Mavi Okyanus Metodu.

 

(*) Uygulamalı Grup Çalışması’nda kuruluşun yapısına ve büyüklüğüne bağlı olarak içerik aynı kalmak koşuluyla yöntemde değişikliğe gidilmesi halinde süre değişebilir.

(**) Eğitim alan grupla uygulama çalışması yapılacaksa  genel eğitim yapılmaz.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ