Yönetim Sistemleri Entegrasyonu İç Denetçi Eğitimi


İç denetimler kuruluş içinde uygulanan yönetim sistemlerinin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli yönetim araçlarından biridir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tümü de uygulayıcı kuruluşların faaliyetlerini belirledikleri periyotlarda bu standartlar kapsamında denetlemelerini bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Denetlenecek faaliyetin önemi ve önceki denetim sonuçları dikkate alınarak bir denetim programı yapılması ve denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

 

İç denetimleri gerçekleştirecek personelin her 3 standart ve bunların entegre uygulamaları konusunda bilgili ve yetkin olması denetimlerin başarı ile gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemlidir. Bunun yanı sıra, iç denetçilerin denetim sürecinin gerekleri ve bir denetçinin sahip olması gereken davranışsal özellikler konularında bilgili olmaları da gerekmektedir. Bir kuruluştaki iç denetimlerin fayda ve katma değer sağlaması ancak denetçilerin bilgisi, deneyimi ve uygun özelliklerle donatılmaları ile mümkün olmaktadır.

 

Hedef

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 ve ISO 19011 gerekliliklerine göre kalite denetim planlaması ve uygulamasındaki bilgileri katılımcılara aktarmak ve katılımcılara denetçilik becerileri kazandırmaktır.

 

İçerik

 • Denetim nedir?
 • Entegre Yönetim Sistemi gerekleri,
 • ISO 9001, 14001 ve 18001 maddelerinin gereklerinin denetçi gözüyle irdelenmesi,
 • Entegre Yönetim Sistemi standartlarının gereklerinin denetlenmesi ile ilgili vaka çalışmaları,
 • Denetim standartları (ISO 19011),
 • Denetçi sorumluluk ve yetkileri,
 • Denetçi özellikleri,
 • Denetim teknikleri,
 • Planlama,
 • Soru listesi hazırlama,
 • Açılış toplantısı,
 • Denetim uygulaması vaka çalışması,
 • Uygunsuzluk raporları,
 • Raporlama,
 • Kapanış toplantısı,
 • Sınav.

 

Katılımcılar

Kuruluşların yönetici ve kuruluş içi, ikinci taraf denetim gerçekleştirmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecek, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001 standartlarının gerekliliklerini bilen çalışanlar.

 

Süre: 3 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ