Yönetim Sistemleri Entegrasyonu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)


Müşteriler tarafından talep edilen yönetim sistemlerinin çeşitliliği, aynı anda kuruluşta birden çok yönetim sisteminin işletilmesini gerektirmektedir. Bu sistemlerin farklı yapılarda ve bakış açılarında kurulmuş olması, sistemlerin yönetilmesinde güçlükler yaratmaktadır. Farklı sistemlerin ayrı ayrı yönetilmesi de ilave yönetim ve denetim maliyeti getirmektedir.

Bu sebeplelerle karşılaşılacak sorunların aşılması için sistemler ‘Entegre Yönetim Sistemi’ olarak kurulabilir ya da mevcut sistemler sonradan entegre hale getirilebilir Entegre Yönetim Sistemleri, ‘Kalite’, ‘Çevre’ ve ‘İş sağlığı ve İş Güvenliği’ vb. konulardaki yönetim sistemlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kurulan sistemlerdir.

 

Amaç

 • Kalite, Çevre ve İSİG yönetim sistemlerinin entegrasyonu için gereklilikleri anlamak,
 • Entegre sistem sistematiğini kavramak,
 • Entegrasyon için yazılması gereken dokümantasyon, uygulama ve sistematiğin uygulamalı olarak aktarılması,

 

İçerik

 • ISO 9001:2015’in Gereklerine Kısa Bakış,
 • ISO 14001’in Gereklerine Kısa Bakış,
 • OHSAS 18001’in Gereklerine Kısa Bakış,
 • TS EN ISO 9001, TS 18001, TS EN ISO14001 ile eşleştirme,
 • Entegre Sistem Kavramının ve sistematiğinin anlaşılması,
 • Standardın Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin Değerlendirilmesi,
 • Entegre sistem dokümanlarının oluşturulması,
 • Uygulamalar

 

Katılımcılar

Kalite, çevre ve İSİG yönetim sistemlerinin entegrasyonunda görev alacak her seviye katılımcı (yönetici, yönetim temsilcisi, dokümantasyon sorumluları, vb)

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ