14001:2015 Kuruluş İçi Çevre Denetçisi


Amaç

Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü fiziksel, biyolojik ve sosyo kültürel alan" olarak tanımlanan Çevrenin korunması herkesin sorumluluğudur. Küresel kaynaklarımızın kontrolsuz kullanılması, dünyamızda zaman içinde yenilenmesi mümkün olmayan kayıplara neden olmaktadır. Çevrede meydana gelebilecek, çevresel varlığı ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi en aza indirebilmek için kuruluşların üzerine düşen görev; Çevre Yönetim Sistemi'nin gereklerini yerine getirerek konuya sistematik yaklaşımı sağlamaktır. Sistematik yapıyı oluşturmak amacı ile Çevre Yönetim Sistemleri' ni konu alan ISO 14000 serisi bir dizi standart yayımlanmıştır. Bu dizi için "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi - Özellikler ve Kullanım Kılavuzu" standardı belgelendirmeye esas bir standarttır. Kuruluşların uyguladıkları çevre sisteminin ulusal/uluslararası standartlara uygunluğu 3. taraf belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmektedir. Bu belgelendirme kuruluşların sistemlerinin yeterliliğini ortaya koyduğu gibi standardın ön gördüğü sürekli iyileşme düşüncesi ile çevreye olan etkilerin azaltılmasında kuruluşlara yön göstermektedir.
 

Kuruluşların Çevre Yönetim Sisteminin şartlarını karşılayıp ,karşılamadığının belirlenmesi  amacı ile sistemin etkinlik, yeterlilik ve uygunluğunun tespit edilmesi için gerek duyulan tarafsız  insan kaynağının  yetiştirilmesi  hedeflenmektedir.
 

İçerik                               

 • Yüksek Seviyeli Yapı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Terimler, Tarifler
 • Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve Çevre Yönetim Sistemi gerekliliği,
 • Risk Yaklaşımı
 • Ürün Hayat Döngüsü
 • Çevre Yönetim Sistemi Standardı ( TS EN ISO 14001:2015 ) Şartları-Özet
 • TS   EN   ISO   14001:2015 revizyon   Standardı  Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
 • TS EN ISO 19011 Standardının Bilgilendirilmesi
 • Denetim  Çeşitleri
 • Denetimin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik Çalışmalar
 • Değerlendirme Sınavı
   

Katılımcılar:

Kuruluşlarında Çevre Yönetim Sistemini kurmak, uygulamak, geliştirmek isteyen 

*ISO EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi  Temel Eğitimini almış tüm çalışanlar katılabilir.

*Denetçi eğitimini alabilmek için öncesinde ISO EN 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi  Temel Eğitimini ‘nin alınmış olması ön şarttır.

 

Süre: 3 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ