Bireysel Öneri Sistemi


Kuruluşlarımızın dünya ölçüsünde “en iyi “ler düzeyine ulaştırılması, pazarda ve rekabette sahip olduğumuz üstünlüğün korunması ve geliştirilmesinde; tüm çalışanlarımızın yaratıcılık vasıflarıyla ve istekle yapacakları katkının payı, ölçülemeyecek kadar yüksektir.

Organizasyonlarda iyileştirme fırsatı yaratan kaynaklardan birisi de “çalışanların fikirleri”dir. Her kademede çalışanlar, iş ve imalat süreçlerini iyileştirmek, problemlerinin çözmek, müşteri tatminini sağlamak ve ürün / hizmetleri geliştirmek için yetkilendirildiklerinde, organizasyonun yararı için çalışırlar.

Bireysel Öneri Sistemi, çalışanlarımızın bu yaratıcı fikirlerinin değerlendirilmesi ve uygulamaya konularak organizasyonun sürekli iyileştirilmesini sağlayan bir sistemdir. Takım çalışmalarına paralel olarak, bireysel aktivitelerin de teşvik edilmesi çalışanların kendilerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyarak motivasyonlarının artmasını, organizasyona aidiyetlerinin pekiştirilmesini sağlamaktadır.

                                              

Hedef

Organizasyonlarda, çalışanların yaratıcı fikirlerini teşvik eden, fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması, bu çabaların takdir ve ödüllendirilmesini sağlayacak bir bireysel öneri sisteminin tasarlanmasını, gerekli organizasyonun kurulmasını, ilkelerin oluşturulmasını, sistemin izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

 

İçerik

 • Bireysel Öneri Sisteminin tanımı 
 • Proje  Planı : Aşama 1: Kapsam  ve hedefin  belirlenmesi
 • Aşama 2 : Proje ekibinin kurulması
 • Aşama 3 : Sistemin tasarımı
 • Aşama 4 : Tasarımın testi
 • Aşama 5 : Uygulamaya alma
 • Sistem Modülleri
 • Bireysel  Öneri  Sistemi  Prosedürü
 • Bireysel Öneri Sisteminin Bileşenleri  -  İç ve Dış Çevre Şartları
 • Öneri İşleme Süreci
 • Önerilerin toplanması
 • Değerlendirme
 • Kararın çalışana duyurulması
 • Takdir / Ödüllendirme
 • Uygulamaya alma
 • Standartlaştırma
 • Öneri  İzleme  Sistemi, Ölçüt ve Göstergeler
 • Sürecin Performansı
 • Yerli – yabancı  uygulama örnekleri
 • Sistemin başarısını etkileyen faktörler – Uygulamada olası problem kaynakları
   

Katılımcılar

Sürekli gelişme felsefesini benimseyerek çalışanların yönetime katılımlarını hedefleyen kuruluşların insan kaynakları yöneticileri, orta ve üst düzey yöneticiler, takım rehberleri, proje yöneticileri

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ