Çevre Mevzuatı


Amaç

Degişen Çevre Mevzuatı çerçevesinde firmaların uyması gereken yükümlülükler hakkında bilgilendirmektedir.

 

Kapsam

Kuruluşların katı sıvı ve gaz atıklarıyla ilgili almaları gereken önlemler her bir atık türü için ayrı olarak verilmektedir.

 

Eğitim Kapsamındaki Yönetmelikler

 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
 • Çevre Denetimi Yönetmeliği
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikesiz ve Inert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atik Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 

Katılımcı Sayısı: 10 kişi

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ