EFQM Üstün Performansta İlk Adım


EFQM Üstün Performansa İlk Adım

“EFQM Üstün Performansa İlk Adım” sürecine genel bakış"
“EFQM Üstün Performansa İlk Adım”, bir takvim yılı içinde, kuruluşunuz için en uygun bir zamanda organize edilebilir. 


Sürecin ilk adımı, kuruluşunuzun güçlü yönlerinin ve iyileştirme fırsatlarının farkına varılmasını sağlayan basit bir özdeğerlendirme yapmaktır. İyileştirme fırsatlarını önceliklendirdikten sonra, odaklanacağınız ilk üç alanı seçmeniz ve uygulamayı planladığınız üç iyileştirme projesini belgelemeniz gerekecektir. 

 

Üç iyileştirme projesi hayata geçirilip etkileri görüldükten sonra, EFQM’in atayacağı bir değerlendirici kuruluşunuza 1 günlük saha ziyareti yaparak proje liderleri ve ilgili diğer kişilerle görüşecek, projelerin uygunluğunu, uygulanan yaklaşımları ve elde edilen sonuçları değerlendirecektir.  

 

Saha ziyaretinden sonra, üç projenin her birine özgü, sonuçları ve katma değeri yüksek geri bildirimleri içeren bir geri bildirim raporu alacaksınız. Bu süreçte başarılı bulunduğunuzda, “EFQM Üstün Performansa İlk Adım” belgesi alacaksınız.

 

Neden başvurmalısınız?

• Stratejik öneme sahip projelere odaklanma
• Kuruluşunuzun performansını artırma
• Sürekli iyileştirme kültürünü aşılama
• Tüm seviyelerdeki çalışanlarınızı sürece dâhil etme
• Katma değeri yüksek bir dış geribildirim alma
• Uluslararası alanda tanınma
 

Belgeler ve AraçlarBaşvuru ücreti ve diğer maliyetler hakkında bilgi almak ve için lütfen KalDer Ödül Sekreterliği ile irtibata geçebilirsiniz. esra.karakas@kalder.org

Üstün Performansa İlk Adım Başvuru Formu  için tıklayınız.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ