Eğiticinin Eğitimi


Nitelikli insan gücünün öneminin tartışılmaz olduğu günümüzde eğiticiler insana yatırımda en önemli rolü oynamaktadırlar. Eğiticinin eğitim vermedeki yetenek ve yetkinliklerinin gelişmesine yönelik olarak, katılımcılara ve kurumların performanslarına katkı artacaktır. Etkin eğitimler verebilmek ve etkin eğitici olabilmek için beceriler güncellenmeli ve geliştirilmelidir. Günümüz rekabet ortamında başarı ve kalıcılık ancak nitelikli insan gücü ile mümkündür. Bunun gerçekleşmesi ise sürekli eğitim ile mümkündür.

 

Hedef

Başarılı eğitimin temelinde etkili iletişimin yattığı vurgulanarak, eğitimcinin sahip olması gereken özellikler, öneriler, eğitime nasıl hazırlanılacağı, eğitimin uygulanış, yönetim ve değerlendirilmesi ile eğiticilerin bilmeleri gereken beceri ve yöntemler metodolojik olarak sunulacaktır.

 

İçerik

 • Etkili iletişim teknikleri,
 • İnsan psikolojisi ve davranış modelleri
 • Bireysel farklılıkların öğrenmeye etkisi
 • Yetişkin eğitiminin özellikleri
 • Eğiticinin sahip olması gereken özellikler,
 • Eğiticinin başarısını sağlayan öneriler,
 • Eğitim öncesi hazırlıklar ve tasarım,
  • Konu seçimi,
  • Konu başlığı,
  • Konu amacı,
  • Konu kapsamı,
  • Konu içeriğinin oluşturulması,
  • Materyal seçimi,
  • Materyal hazırlama,
  • Bilimsel hazırlıklar,
  • Teknik hazırlıklar,
  • Katılımcı analizi,
 • Sunum teknikleri ve prezantasyon
 • Etkin konuşma
 • Diksiyon ve fonetik uygulamaları
 • Soruları cevaplama
 • Grup Dinamiği ve eğitimde motivasyon sağlama
 • Eğitim öncesi sınav hazırlama ve sonrası sınav hazırlama
 • Eğitimin uygulanması ve yönetimi,
 • Eğitim teknikleri
 • Eğitim planlama, organizasyon ve bütçe çalışmaları
 • Eğitim önce ve sorası değerlendirme, ölçme
 • IQ ve EQ kullanımı
 • Zeka ve öğrenme, bütünsel zeka
 • NLP ve yeni eğitim teknikleri
 • Eğitimde muhtelif uygulamalar,
  • Örnek vak'a,
  • Role-play,
  • Müzakere,
  • Grup çalışmaları,
  • Beyin fırtınası,
  • Yaratıcılık teknikleri,
 • Eğitim sunumunda kullanılan görsel gereçler,
  • Tepegöz
  • Sabit tahtalar
  • Fliph-chart
  • Powerpoint
 • Psiko-drama çalışmaları yönetimi ve örnek uygulamalar
 • Panel, konferans, sempozyum, seminer, mülakat, toplantı yönetimi özellikleri ve örnek

uygulamalar

 • Eğiticinin zaman yönetimi
 • Eğiticinin stres yönetimi
 • Problem çözme becerini ve uygulamalar
 • Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve yönetimi,
 • Zor katılımcıların yönetimi,
 • Eğiticinin performans geliştirme çalışmaları
 • Bireysel olarak tespit edilecek iyileşmeye açık alanların tamamlanması
 • Eğitimin kapanışı.

 

Katılımcılar

Organizasyon içinde bilgi aktarımında bulunan yönetici konumundaki liderler, insan kaynakları çalışanları, aday eğitim uzmanları, eğitim sorumluları, sürekli sunuş yapan ekip/takım liderleri ve çalışanlar.

Her katılımcıya ayrı ayrı uygulama yaptırıldığı için, toplam katılımcı sayısının 12-16 kişi arasında olması, eğitimin verimini artırarak hedefe ulaşılmasını sağlayacaktır.

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ