KalDer Eğitimleri

Eğitimler


 

100 +

Eğitmen Kadrosu

800 +

Eğitim Alan Kuruluş

130.000 +

Katılımcı Sayısı

7.000 +

Eğitim Programı


Genel Katılıma Açık Eğitimler

Kurumsal ve bireysel olarak tüm katılımcılarımıza açık belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilir.  Merkez, Şube ve Temsilcilik olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler başta internet sitemiz olmak üzere düzenli olarak çeşitli kanallarla duyurulmaktadır. Katılımcılar Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi bölümündeki başvuru formu ile ön kayıt yaptırabilirler.

 

Kurum İçi Eğitimler

Eğitimin gerçekleştirileceği kurumun katılımcılarına özel, kurumun isteği doğrultusunda kurumda veya kurumun belirleyeceği bir yerde gerçekleştirilmektedir. Kurum içi düzenlenen eğitimlerdeki en önemli avantaj, uygun olduğunda eğitim içeriğinin kurumun ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirilebilmesi; kuruma özelleştirilebilmesidir. Kurum içi eğitimlerin diğer önemli bir avantajı, eğitimi takiben ilgili alanda rehberlik hizmeti ile aktarılan konuların hayata geçirilmesinde kuruluşa destek verilmesidir.

 

Rehberlikler


Eğitimler sonrasında verilebilen rehberlik hizmeti sayesinde eğitimleri destekleyen ve uygulamaya yönelik ortamlar yaratılmıştır.

KalDer, rehberlik hizmeti çerçevesinde Mükemmellik çalışmaları, Özdeğerlendirme süreci ve sürecin planlamasında, uygulamasında ve sonuçların gelişim alanları dahilinde önceliklendirilmesine yardımcı olur.

Sürekli gelişim, sürdürülebilir başarı ve paydaş beklentilerinin karşılanması/yönetilebilmesi amacıyla

Özdeğerlendirme çalışmaları ve sonrasında ortaya çıkan gelişim ihtiyaçları dahilinde Stratejik Yönetim,

Süreç Yönetimi, Yönetim Sistemleri, Müşteri Memnuniyetinin Yönetimi, Üretimde Verimliliği Artırma, İnsan

Kaynakları Yönetimi vb. konularda rehberlik desteği sağlanmaktadır.

 

Sertifika Programları


Üniversitelerle yapılan iş birliği doğrultusunda önemli ve fark yaratan sertifika programları geliştirilmektedir.

Bu programlar yönetimde bütünsel kalite yaklaşımı ile mükemmellik kültürünü yaşam biçimi olarak benimseyen, çalışma hayatlarında fark yaratarak çalıştıkları kurumların rekabet gücünü yükseltme çabasında olan tüm yönetici, yönetici adayı ve çalışanlara yöneliktir. Sertifika programlarında gerçek hayattaki sorunları ve başarılı uygulamaları aktararak öğrenmeyi eyleme dönüştürmek hedeflenmektedir.

Program sonrasında KalDer ve Üniversite iş birliğinde sertifika verilmektedir.

 

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ