İletişimde Zor Anları Yönetme


 Hedef

Katılımcılara iletişimde zor insanlar ve zorlu durumların farkına vararak eleştiri, gerilim, anlaşmazlık, çatışma anlarını etkili şekilde yönetme konusunda gerekli bilgilerin paylaşılması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir

 

İçerik

Etkili iletişimin temel ilkeleri

İfade etme ve dinleme yetersizliği

Tarafsız ve çok yönlü değerlendirme becerisi – Empati

Paradigma kıskacı

Olumsuz duygu ve davranışlar- Stres, öfke ve saplantılar

Zor insanlar ve kişilik özellikleri

Eleştirme ve eleştiriyi göğüsleyebilme becerileri

Etkili dinleme, etkili soru sorma, uzlaşma

İkna etme ve çatışma çözme

Tartışma yönetimi

Sıcakkanlı, olumlu yaklaşım ve beden dili

Yazılı iletişimde incelikler

Sorumluluk alabilme becerisi

Çeşitli uygulamalar

Filmlerden ilginç sahneler, analiz ve değerlendirme

 

Katılımcılar

Çalışma yaşamı ve özel yaşamda sıklıkla karşılaşılan zorlu durumlarda iletişim becerilerini geliştirerek daha kaliteli ve başarılı bir yaşamı hedefleyen her seviyedeki çalışanlar ve yöneticiler

 

Süre: 1 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ