ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi


Hedef

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

 

İçerik

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kapsamının Tanımlanması
 • Ekip oluşturulması ve Stratejinin Belirlenmesi
 • Eğitim İhtiyacının Değerlendirilmesi
 • Bilgi varlıklarının saptanması
 • Bilgi varlıklarının değerinin belirlenmesi
 • Risk belirlenmesi
 • Kontrollerden istenen güvence derecesinin belirlenmesi
 • Kontrol Hedeflerinin ve Kontrollerin Saptanması
 • Dokümantasyonun hazırlanması
 • Prosedürlerin ve dokümanların uygulamaya alınması
 • İç Denetimlerin yapılması
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesinin yapılması
 • Belgelendirme dosyası taslağının hazırlanması
 • Bilgi Güvenliğini İş Devamlılığı Yönetim Sürecine Dahil Etme
 • İş sürekliliği ve Risk Değerlendirme
 • Bilgi Güvenliğini İçeren Süreklilik Planlarını Geliştirme ve Gerçekleştirme
 • İş Sürekliliği planlama çerçevesi
 • İş Sürekliliği Planlarının test edilmesi, bakımı ve yeniden değerlendirilmesi

 

Katılımcılar

Her kademe yönetici ile Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu personel ve tüm çalışanlar

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ