ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi


ISO 9000 standart serisi Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization (ISO)) tarafından 1987 yılında Uluslararası Standart olarak hazırlanmış 1994,2000 ve 2008'de revize edilmiştir. Standartları her beş yılda bir gözden geçirerek günün koşullarına göre revize etmek ilkesi ile çalışmaları tamamlanan 2015 revizyonu yürürlüğe girmiştir.

ISO 9001:2015 revizyonunun temel nedeni kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların  sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

Müşteri memnuniyetini izlemek, dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem prensiplerini desteklemek ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak(bu kapsamda;tüm yönetim sitemleri için ortak bir yüksek seviye yapı oluşturulmuştur), risk bazlı düşünmek,süreç yaklaşımını esas almak, her birim ve seviyede ölçülebilir, kalite hedefleri belirlenmesini ve kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi sağlayacak kalite planlamasının yapılmasını sağlamak standardın temel özellikleridir. Standart tüm ürün kategorileri, tüm sektörler ve her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir olup; hizmet sektörü tarafından da daha kolay uygulanabilecek bir terminoloji içermektedir.
 

Hedef

Katılımcılara ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardını uygulama örnekleri vererek tanıtmaktır.
 

İçerik

 • Kalite kavramları ve tarihçe
 • ISO 9000 Standartları serisi
 • ISO 9001:2015 standardına geçiş zaman çizelgesi
 • ISO 9001:2015 yapısal değişiklikler ve temel farklılıklar
 • Karşılaştırma tablosu (ISO 9001:2008 İLE ISO 9001:2015)
 • Kalite Yönetim Prensipleri
 • ISO 9001:2015 KYS Standardı şartları
  • Ana başlıklar
  • Standart maddeleri
  • Belge sahibi firmalar nasıl hazırlanabilir?
  • Kalite Yönetim Sistemi’ni yeni kuracak firmalar nasıl hazırlanabilir?


Katılımcılar

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini geliştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar.


Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ