Kurumsal Olgunluğunuz Hangi Seviyede?


Mükemmelliğin Aşamaları

Kavram
Başlangıç
İlerleme
Olgunluk

Müşteriler için Katma Değer Yaratma

Müşteri grupları tanımlanır, günlük ilişkiler yürütülür ve memnuniyet ölçülür.

İhtiyaçlar ve beklentiler tam olarak anlaşılır ve müşteriyle ilgili yönetim süreçlerinde kullanılır.

Müşteriyle devam eden diyaloglar mevcuttur, potansiyel müşterilerin ve pazarların beklentilerindeki ve ihtiyaçlarındaki değişimleri öngörmede kullanılır.

Sürdürülebilir Gelecek Yaratma

Yönetimsel, legal ve küresel/yerel düzenleyici zorunluluklar anlaşılır ve yerine getirilir.

Kuruluşun yaklaşımları çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin amaçlarını destekler.

Sürdürebilir kurumsal davranış kuruluşun amaç ve stratejisinin iç parçası olarak, temel paydaşlar tarafından bilinir.

Kurumsal Yetkinliği Geliştirme

Süreç mevcut yetkinlikleri ve gelecekteki kurumsal ihtiyaçları anlamak için vardır.

Kurumsal değişimi sağlamak için yapılandırılmış süreç mevcuttur.

Kuruluş değişimi etkin biçimde yönetmek için sadece kendi faaliyetlerinde değil, değer zincirlerinin tüm temel parçalarında, kanıtlanmış geçmiş performansa sahiptir.

Yaratıcılık ve Yenileşimi Güçlendirme

Yeni fikirler ve yenileşimler teşvik  edilir.

Yaratıcılık ve Yenileşim, verilmiş görev ve sorumluluklarla, yapılandırılmış süreçlerle sürdürülür.

Yaratıcılık ve yenileşime karşı tüm kuruluşta ve ilgili değerler, akışlar ve topluluklar da sistemli bir yaklaşım vardır.

Vizyoner, Esin veren ve Bütünsel Liderlik

Vizyon ve misyon tanımlanmış, yayılmış ve genelde anlaşılmıştır.

Liderler tüm kuruluşta çalışanlarına rol model olarak ve ortak değerler yoluyla esin vermişlerdir.

Ortak ve paylaşılmış amaç oluşturulmuş, vizyon, misyon ve değerler çalışanların çalışma şekline ve kuruluşun faaliyetlerine temel olmuştur.

Çeviklikle Yönetmek

Gerçekleştirilmek istenen sonuçlar için gerekli süreçler tanımlanmış, geliştirilmiş, ölçülmüş ve yönetilmiştir.

Karşılaştırmalı veri ve bilgi, pazar için uygun hızla, iyileştirmeyi sürdürmek ve performans geliştirmek için kullanılmaktadır.

Kuruluş gelecekteki başarılarını güvence altına almak için tehditleri etkin biçimde ele alabilmektedir ya da fırsatları kullanmak için öngörüde bulunabilir ve zamanında pozisyon alabilir.

Çalışanların Yetenekleriyle Başarmak

Yaklaşımlar, çalışanların katılımını ve onların yeteneklerini tanımaya fırsat verir.

Çalışanların potansiyeli yüksektir; motive edilmişlerdir ve bir adım daha ileriye gitmeye hazırdırlar.

Güven ve yetkelendirme kültürü performansı yürütür ve kuruluşun tanınmasını ve imajını geliştirir.

Mükemmel Sonuçları Sürdürme

Kuruluşun stratejik hedefleri temel paydaş gruplarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını temel almıştır.

Dengeli bir dizi sonuçlar, stratejik hedeflerle tutarlı performansları izlemek ve rakiplerle ya da en iyisiyle karşılaştırma yapmak için kullanılır.

Temel paydaşlar, kuruluşun önemli performans düzeylerini sürdürebilmesi için, uygun veriye ve güvene sahiptirler.

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ