OHSAS 18001:2007 Kuruluş İçi İş Sağlığı ve Güvenliği Denetçisi Eğitimi


Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının hazırlanması; yaşam kalitesini arttırmakla birlikte kuruluşların devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Sistem yaklaşımını benimsemiş birçok kuruluş tarafından uygulanmakta olan OHSAS 18001: 2007 İSG yönetim sistemi, yasal gerekliliklerin sağlanmasının yanı sıra çalışan mutluluğu ve motivasyonu için önemli katkılar sağlamaktadır. İşçi sağlığı iş güvenliği yönetim sistemleri günümüzde kuruluşların kamuoyunda yaratmış olduğu imaj ve sektörel performansını derinden etkileyen bir faktör olarak da karşımıza çıkmaktadır.
 

Hedef

Katılımcıların uygulamakta oldukları OHSAS 18001:2007 İSG yönetim sisteminin performansını değerlendirebilecek yeterlilik ve yetkinlikte birer denetçi olmalarının sağlanması bu eğitimin hedefidir.
 

İçerik

 • İSG yönetim sisteminin genel amaçlarının değerlendirilmesi
 • Denetçi gözü ile OHSAS 18001 :2007 İSG yönetim sistemi standardının incelenmesi
 • İSG yönetim sistemi politika ve hedeflerinin denetçi gözü ile incelenmesi
 • SMART hedef yaklaşımı
 • Yönetimin sorumluluğu ve üst yönetim denetimleri
 • OHSAS 18001:2007 dokümantasyon şartları
 • Yasal gerekliliklerin tespiti ve uyum
 • Danışma, katılım ve iletişim maddeleri ve bu maddeleri denetleme teknikler
 • Ölçme analiz ve kontrol etme maddeleri ve denetleme teknikleri
 • OHSAS 18001:2007 İSG yönetim sistemi işlem kontrolü maddeleri ve denetleme teknikleri
 • Risk analizi ve kontrol yöntemleri ve denetleme teknikleri
 • Kaza teorisi
 • Acil durum yönetimi
 • Denetim tipleri
 • Uygunsuzluk türleri ve örnek tespitler
 • Soru listesi ve denetim raporu hazırlama teknikleri
 • Denetim ekibi özellikleri
 • Soru sorma teknikleri
 • Denetim raporu hazırlama ve rapor teknikleri
 • Denetim açılış ve kapanış toplantıları
 • Sınav


Süre: 3 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ