OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


İşletmelerde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması yasal gerekliliğin ötesinde çalışanların mutluluğu ve motivasyon açısından önemlidir. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin sağlanması iş performansının yükselmesine ve verimliliğinin artmasına neden olacaktır. Bu açıdan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması, sürdürülmesi, ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanması kuruluşlar için önemlidir. Bunun gerçekleştirilmesi ve konuya sistematik yaklaşımın sağlanması için. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim sistemini spesifikasyonu (TS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - Şartlar,  Direktif: OHSAS 18001 - BSI standardı) yayımlanmıştır.

 

Hedef

İşletmede sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için OHSAS 18001 yönetim sistemini kurmak ve işletmek isteyen kuruluşların bu alanda sorumluluğu paylaşan yönetici ve çalışanlarına İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı yönetim sistemi bilgilendirilmesi ve bu konuda yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

 

İçerik

 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına giriş,
 • Kaza / hastalık maliyetleri,
 • Ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler,
 • İş kazaları ve nedenleri,
 • Güvensiz durum ve davranışlar,
 • Kaza analizi - raporlaması - kayıt ve istatistikleri,
 • Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme,
 • Düzeltici, önleyici faaliyetler,
 • Organizasyon, yetki ve sorumluluklar,
 • Denetim - iç denetleme,
 • ISO 9001, ISO 14001 ile etkileşimi,
 • Acil durum yönetimi.

Örnek olay ve grup çalışmaları ile; kaza analizi ve kökneden araştırması, risk değerlendirmesi ve kontrol çizelgeleri oluşturulmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

 

Katılımcılar

İş güvenliği sorumluları, sağlık, güvenlik ve çevre sistemi yöneticileri, kalite sistemi yönetici ve sorumluları, insan kaynakları yöneticileri, endüstri ilişkileri yöneticileri, sistemi yeni kurmak veya mevcut sistemlerine entegre etmek isteyen kuruluşların çalışanları.

 

Süre: 2 Gün

Birlikte Çalışıyoruz

İŞ BİRLİKLERİMİZ


 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ